• Home
  • Om oss
  • Bolagsstyrning i Atlas Copco-koncernen

Bolagsstyrning i Atlas Copco-koncernen

Atlas Copco är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm AB (Nasdaq Stockholm). Atlas Copcos bolagsstyrning baseras på svenska regler och svensk lagstiftning. Främst den svenska aktiebolagslagen, men även noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och andra relevanta regelverk.

Colleagues interacting in the office.

Är du intresserad av att veta mer om hur vi styrs och organiseras? Besök webbsidorna som hör till vår investerarsektion här nedanför. 

Bolagsstämma - Bolagsstämman är vårt högsta beslutande organ där alla aktieägare är välkomna att delta. 

Förvaltning och ersättning – Mer om koncernledningen och deras ersättning.   

Introduktion till bolagsstyrning – Mer information om vår bolagsstyrning. 

Revision och finansiell rapportering – Här hittar du mer information om vår revision och finansiella rapportering.  

Styrelse – Lär dig mer om styrelsens sammansättning.  

Valberedning – Här presenteras valberedningens representanter.