Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Bolagsstyrning i Atlas Copco-koncernen

Atlas Copco AB är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm AB (Nasdaq Stockholm). Atlas Copcos bolagsstyrning baseras på svenska regler och svensk lagstiftning. Främst den svenska aktiebolagslagen, men även noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och andra relevanta regelverk.

Är du intresserad av att veta mer om hur vi styrs och organiseras? Besök webbsidorna som hör till vår investerarsektion här nedanför.

Annual general meeting invite

Bolagsstämma

Bolagsstämman är vårt högsta beslutande organ där alla aktieägare är välkomna att delta.

Läs mer om Bolagsstämman

Loading...
Office professionals

Revision och finansiell rapportering

Här hittar du mer information om vår revision och finansiella rapportering.

Läs mer om vår revision och finansiella rapportering

Loading...
Mats Rahmström and Hans Stråberg

Styrelse

Lär dig mer om styrelsens sammansättning.

Utforska styrelsens sammansättning

Loading...
Team discussion in the office.

Introduktion till bolagsstyrning

Få en överblick av vår bolagsstyrning.

Mer om vår bolagsstyrning

Loading...
People discussing, taking notes.

Valberedning

Här presenteras valberedningens representanter.

Läs mer om valberedningen

Loading...
Mats Rahmstrom

Förvaltning och ersättning

Mer om koncernledningen och deras ersättning.

Läs mer om koncernledningen

Loading...