Aktieägare

Vid årets slut 2019 hade Atlas Copco 81 656 aktieägare (87 009 vid årets slut 2018).

De tio största aktieägarna, efter röstetal, som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden, svarade för 34% (35) av rösterna och 31% (32) av antalet aktier. Svenska investerare svarade för 47% (51) av antalet aktier och motsvarande 45% (48) av rösterna.

De 10 största aktieägarna

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna efter röstetal som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden.

31 december 2019

Antal aktier       

A-aktier     

B-aktier     

% av röster

% av kapital

Investor AB

207 754 141

194 912 256

12 841 885

22.3

16.9

Swedbank Robur fonder

52 740 148

27 121 968

25 618 180

3.4

4.3

Alecta Pensionsförsäkring

54 069 536

20 535 536

33 534 000

2.7

4.4

SEB  Investment Management

14 035 431

13 077 061

958 370

1.5

1.1

Folksam

13 766 853

8 822 105

4 944 748

1.1

1.1

SPP Fonder AB

9 427 916

6 135 863

3 292 053

0.7

0.8

Länsförsäkringar fondförvaltning AB

6 365 502

4 782 194

1 583 308

0.6

0.5

Handelsbanken fonder

9 491 477

4 431 569

5 059 908

0.6

0.8

Fjärde AP-fonden

12 166 915

3 778 481

8 388 434

0.5

1.0

Nordea Investment Funds

6 142 289

4 314 274

1 828 015

0.5

0.5

Övriga

843 652 896

551 482 789

292 170 107

66.1

68.6

Totalt

1 229 613 104

839 394 096

390 219 008

100.0

100.0

- varav aktier som innehas av Atlas Copco*

12 650 635

12 641 736

8 899

1.4

1.0

Totalt, netto efter Atlas Copcos innehav

1 217 046 264

826 836 155

390 210 109

 

 

*Se Aktieåterköp för en daglig uppdatering av aktier som innehas av Atlas Copco.

Ägarfördelning per land

 31 december 2019

% of kapital

Sverige

                          47   

USA

                          27   

Storbritannien

                          11   

Övriga

                          15   

Total

                    100.0  

Aktieägarstruktur

Antal aktier

% av ägarna

% av kapital

1-500

                       71.0   

                         0.6   

501-2,000

                       19.3   

                         1.4   

2,001-10,000

                         7.6   

                         2.1   

10,001-50,000

                         1.3   

                         1.9   

50,001-100,000

                         0.2   

                         1.0   

>100,000

                         0.6   

                       93.1   

Total

                    100.0   

                    100.0  

Ägarkategorier

31 december 2019

% av kapital

% av röster

Utländska ägare (juridiska och privatpersoner)

   52.6   

   54.7   

Svenska finansiella företag

   37.3   

   37.1   

Svenska privatpersoner

      4.7   

      4.1   

Övriga svenska juridiska personer

      2.2   

      2.0

Svenska socialförsäkringsfonder

      2.0   

      1.2   

Svenska intresseorganisationer

      1.0   

      0.9   

Svenska staten

      0.2   

      0.1   

Totalt

100.0   

 100.0