Aktieägare

Vid årets slut 2018 hade Atlas Copco 87 009 aktieägare (80 846 vid årets slut 2017).

De tio största aktieägarna, efter röstetal, som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden, svarade för 35% (34) av rösterna och 32% (31) av antalet aktier. Svenska investerare svarade för 51% (50) av antalet aktier och motsvarande 48% (47) av rösterna.

De 10 största aktieägarna

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna efter röstetal som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden.

31 december 2018   Antal aktier    A-aktier B-aktier      % av röster % av kapital

Investor AB

207 645 611 194 803 726 12 841 885

22.3

16.9

Swedbank Robur fonder

62 697 008 30 850 256 31 846 752

3.9

5.1

Alecta Pensionsförsäkring

58 762 000 26 601 000 32 161 000

3.4

4.8

SEB  Investment Management

14 069 73 13 811 436 258 303

1.6

1.1

Folksam

12 284 442 7 867 006 4 417 436

1.0

1.0

SPP Fonder AB

8 117 042 5 298 831 2 818 211

0.6

0.7

Första AP-fonden

7 126 308 4 744 132 2 382 176

0.6

0.6

Fjärde AP-fonden

12 605 942 4 035 144 8 570 798

0.6

1.0

Länsförsäkringar fondförvaltning AB

5 886 337 4 702 484 1 183 853

0.6

0.5

Tredje AP-fonden

8 323 788 4 098 301 4 225 487

0.5

0.7

Övriga

832 094 887 542 581 780 289 513 107

64.9

67.6

Totalt

1 229 613 104 839 394 096 390 219 008

100.0

100.0

- varav aktier som innehas av Atlas Copco*

16 899 062 16 779 903 119 159

1.9

1.4

Totalt, netto efter Atlas Copcos innehav 1 214 521 398 824 421 549 390 099 849    

*Se Aktieåterköp för en daglig uppdatering av aktier som innehas av Atlas Copco.

Ägarfördelning per land

31 december 2018 % av kapitalet 

Sverige

                       51.0   

USA

                       26.0   

Storbritannien

                       12.0   

Övriga

                       11.0   

Totalt

                    100.0  

Aktieägarstruktur

Antal aktier, 31 december 2018 % av rösterna % av kapitalet

1-500

                       70.0   

                         0.7   

501-2,000

                       20.1   

                         1.5   

2,001-10,000

                         7.8   

                         2.3   

10,001-50,000

                         1.4   

                         2.0   

50,001-100,000

                         0.2   

                         1.0   

>100,000

                         0.5   

                       92.5   

Total

                    100.0   

                      100.0   

Ägarkategorier

31 december 2018

% av kapitalet

Utländska ägare (juridiska och privatpersoner)

   49.3   

Svenska finansiella företag

   39.1   

Svenska privatpersoner

      5.1   

Övriga svenska juridiska personer

       2.9   

Svenska socialförsäkringsfonder

      2.3   

Svenska intresseorganisationer

      1.1   

Svenska staten

      0.2   

Totalt

100.0