Aktieägare

Vid årets slut 2022, hade Atlas Copco 115 459 aktieägare (87 923 vid årets slut 2021).

De tio största aktieägarna efter röstetal, som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden, svarade för 35% (34) av rösterna och 32% (31) av kapitalet. Svenska investerare innehade 50% (47) av aktiekapitalet, motsvarande 47% (44) av rösterna.

De 10 största aktieägarna

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna efter röstetal som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden.

31 december 2022

Antal aktier       

A-aktier     

B-aktier     

% av röster

% av kapital

Investor AB

836 131 135 779 649 024 56 482 111 22.3 17.0

Swedbank Robur fonder

211 891 680 113 700 572 98 191 108 3.5 4.3

Alecta Pensionsförsäkring

202 338 064 65 178 620 137 159 444 2.3 4.1
Handelsbanken fonder 92 779 101 67 410 332 25 368 769 2 1.9

SEB  Investment Management

58 383 191 48 035 950 10 347 241 1.4 1.2

Folksam

41 623 403 27 381 526 14 241 877 0.8 0.9

SPP Fonder AB

40 620 203 27 603 125 13 017 078 0.8 0.8
Avanza Fonder 35 077 187 23 945 405 11 131 782 0.7 0.7

Länsförsäkringar fondförvaltning AB

31 143 797 19 705 504 11 438 293 0.6 0.6

Nordea Investment Funds

43 820 090 32 865 922 10 954 168 1 0.9

Övriga

3 324 644 565 2 152 100 404 1 172 544 161 64.6 67.6

Totalt

4 918 452 416 3 357 576 384 1 560 876 032 100 100.0

- varav aktier som innehas av Atlas Copco*

50 095 451 50 095 451 0 1.4 1.0

Totalt, netto efter Atlas Copcos innehav

4 868 356 965 3 307 480 933 1 560 876 032

 

 

Se Nasdaqs hemsida för information om Atlas Copcos återköp. 

Ägarfördelning per land

 31 december 2022

% of kapital

Sverige

                          50   

USA

                          30   

Storbritannien

                           7   

Övriga

                          13   

Totalt

                        100  

Aktieägarstruktur

Antal aktier

% av ägarna

% av kapital

1-500

                       57.2   

                         0.2   

501-2 000

                       21.6   

                         0.6   

2 001-10 000

                         15.5   

                         1.7   

10 001-50 000

                         4.2   

                         2.0   

50 001-100 000

                         0.5   

                         0.7   

>100 000

                         0.7   

                       94.8  

 

                     100.0   

                     100.0  

Ägarkategorier

31 december 2022

% av kapital

% av röster

Utländska ägare (juridiska och privatpersoner)

    50.5   

   53.1   

Svenska finansiella företag

    38.6   

   38.0   

Svenska privatpersoner

      4.7   

     3.9   

Övriga svenska juridiska personer

       2.2   

      2.1

Svenska socialförsäkringsfonder

       2.7   

      1.9   

Svenska intresseorganisationer

       1.0   

      0.9   

Svenska staten

       0.3   

      0.2   

Totalt

    100.0   

   100.0