Aktieägare

Vid årets slut 2017 hade Atlas Copco 80 846 aktieägare (76 058 vid årets slut 2016).

De tio största aktieägarna, efter röstetal, som ärregistrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden, svarade för 34% (36) av rösterna och 31% (33) av antalet aktier.
Svenska investerare svarade för 50% (53) av antalet aktier och motsvarande 47% (51) av rösterna.

De 10 största aktieägarna

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna efter röstetal som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden.

   Antal aktier        A-aktier       B-aktier       % av röster  % av kapital 

Investor AB

207 645 611

194 803 726

12 841 885

22.3

16.9

Swedbank Robur fonder

56 046 863

25 504 426

30 542 437

3.3

4.6

Alecta Pensionsförsäkring

50 481 000

24 593 000

25 888 000

3.1

4.1

SEB  Investment Management

15 942 020

14 637 330

1 304 690

1.7

1.3

Folksam

10 382 000

6 806 189

3 575 811

0.8

0.8

Fjärde AP-fonden

12 935 897

4 900 672

8 035 225

0.6

1.1

SPP Fonder AB

7 786 421

4 977 338

2 809 083

0.6

0.6

Avanza Fonder

5 513 631

3 763 874

1 749 757

0.4

0.4

Tredje AP-fonden

8 608 108

3 342 449

5 265 659

0.4

0.7

Länsförsäkringar fondförvaltning AB

4 831 027

3 555 214

1 275 813

0.4

0.4

Övriga

849 440 526

552 509 878

296 930 648

66.3

69.1

Totalt

1 229 613 104

839 394 096

390 219 008

100.0

100.0

- varav aktier som innehas av Atlas Copco*

15 887 755

15 641 596

246 159

1.8

1.3

Totalt, netto efter Atlas Copcos innehav

1 213 725 349

823 752 500

389 972 849

 

 

*Se Aktieåterköp för en daglig uppdatering av aktier som innehas av Atlas Copco.

Geografisk fördelning av aktieägandet

  % av röster  % av kapital 

Sverige

                       46.9   

                       50.1   

USA

                       26.1   

                       24.3   

Storbritannien

                       13.4   

                       12.5   

Övriga

                       13.6   

                       13.1   

Totalt

                    100.0   

                    100.0  

Ägarstruktur

Antal aktier % av aktieägare % av kapital

1-500

                       67.3   

                         0.7   

501-2,000

                       21.1   

                         1.5   

2,001-10,000

                         8.5   

                         2.3   

10,001-50,000

                         1.8   

                         2.6   

50,001-100,000

                         0.4   

                         1.7   

>100,000

                         0.9   

                       91.2   

Total

                    100.0   

                    100.0    

Ägare per kategori

Kategori

% av kapital % av röster

Utländska ägare (juridiska och privatpersoner)

   49.9   

   53.0   

Svenska finansiella företag

   38.8   

   37.7   

Svenska privatpersoner

      5.0   

      4.5   

Övriga svenska juridiska personer

      3.1    

      2.7   

Svenska socialförsäkringsfonder

      1.9   

      1.1   

Svenska intresseorganisationer

      1.2   

      0.9   

Svenska staten

      0.2   

      0.1   

Totalt

100.0   

 100.0