Aktieägare

Vid årets slut 2020 hade Atlas Copco 82 079 aktieägare (81 656 vid årets slut 2019).

De tio största aktieägarna, efter röstetal, som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden, svarade för 35% (34) av rösterna och 32% (31) av antalet aktier. Svenska investerare svarade för 48% (47) av antalet aktier och motsvarande 45% (45) av rösterna.

De 10 största aktieägarna

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna efter röstetal som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden.

31 december 2020

Antal aktier       

A-aktier     

B-aktier     

% av röster

% av kapital

Investor AB

207 754 141

194 912 256

12 841 885

22.3

16.9

Swedbank Robur fonder

45 796 128

21 269 208

24 526 920

2.7

3.7

Alecta Pensionsförsäkring

50 184 516

16 900 516

33 284 000

2.3

4.1

Handelsbanken fonder 20 777 852 14 950 650 5 827 202 1.8 1.7

SEB  Investment Management

15 168 210

14 359 446

808 764

1.6

1.2

Folksam

14 517 171

9 369 507

5 147 664

1.1

1.2

Första AP-fonden 12 581 527 8 011 601 4 569 926 1.0 1.0

SPP Fonder AB

9 839 053

6 551 999

3 287 054

0.8

0.8

Länsförsäkringar fondförvaltning AB

6 684 635

5 327 151

1 357 484

0.6

0.5

Nordea Investment Funds

7 114 582

4 970 307

2 144 275

0.6

0.6

Övriga

839 195 289

542 771 455

296 423 834

65.2

68.3

Totalt

1 229 613 104

839 394 096

390 219 008

100.0

100.0

- varav aktier som innehas av Atlas Copco*

13 435 542

13 435 542

0

1.5

1.1

Totalt, netto efter Atlas Copcos innehav

1 216 177 562

825 958 554

390 219 008

 

 

Se Nasdaqs hemsida för information om Atlas Copcos återköp. 

Ägarfördelning per land

 31 december 2020

% of kapital

Sverige

                          48   

USA

                          25   

Storbritannien

                          15   

Övriga

                          12   

Total

                    100.0  

Aktieägarstruktur

Antal aktier

% av ägarna

% av kapital

1-500

                       72.6   

                         0.6   

501-2,000

                       18.4   

                         1.3   

2,001-10,000

                         7.1   

                         2.0   

10,001-50,000

                         1.3   

                         1.8   

50,001-100,000

                         0.2   

                         0.8   

>100,000

                         0.5   

                       93.5   

Total

                    100.0   

                    100.0  

Ägarkategorier

31 december 2020

% av kapital

% av röster

Utländska ägare (juridiska och privatpersoner)

   52.3   

   54.8   

Svenska finansiella företag

   37.1   

   36.4   

Svenska privatpersoner

      4.5   

      3.9   

Övriga svenska juridiska personer

      2.2   

      2.2

Svenska socialförsäkringsfonder

      2.6   

      1.7   

Svenska intresseorganisationer

      1.0   

      0.8   

Svenska staten

      0.3   

      0.2   

Totalt

100.0   

 100.0