Aktieägare

Vid årets slut 2018 hade Atlas Copco 87 009 aktieägare (80 846 vid årets slut 2017).

De tio största aktieägarna, efter röstetal, som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden, svarade för 35% (34) av rösterna och 32% (31) av antalet aktier. Svenska investerare svarade för 51% (50) av antalet aktier och motsvarande 48% (47) av rösterna.

De 10 största aktieägarna

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna efter röstetal som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden.

31 december 2018   % av rösterna % av kapitalet

Investor AB

22.3

16.9

Swedbank Robur fonder

3.9

5.1

Alecta Pensionsförsäkring

3.4

4.8

SEB  Investment Management

1.6

1.1

Folksam

1.0

1.0

SPP Fonder AB

0.6

0.7

Första AP-fonden

0.6

0.6

Fjärde AP-fonden

0.6

1.0

Länsförsäkringar fondförvaltning AB

0.6

0.5

Tredje AP-fonden

0.5

0.7

Övriga

65.1

67.7

Totalt

100.0

100.0

- varav aktier som innehas av Atlas Copco*

1.9

1.4

*Se Aktieåterköp för en daglig uppdatering av aktier som innehas av Atlas Copco.

Ägarfördelning per land

31 december 2018 % av kapitalet 

Sverige

                       51.0   

USA

                       26.0   

Storbritannien

                       12.0   

Övriga

                       11.0   

Totalt

                    100.0  

Aktieägarstruktur

Antal aktier, 31 december 2018 % av rösterna % av kapitalet

1-500

                       70.0   

                         0.7   

501-2,000

                       20.1   

                         1.5   

2,001-10,000

                         7.8   

                         2.3   

10,001-50,000

                         1.4   

                         2.0   

50,001-100,000

                         0.2   

                         1.0   

>100,000

                         0.5   

                       92.5   

Total

                    100.0   

                      100.0   

Ägarkategorier

31 december 2018

% av kapitalet

Utländska ägare (juridiska och privatpersoner)

   49.3   

Svenska finansiella företag

   39.1   

Svenska privatpersoner

      5.1   

Övriga svenska juridiska personer

       2.9   

Svenska socialförsäkringsfonder

      2.3   

Svenska intresseorganisationer

      1.1   

Svenska staten

      0.2   

Totalt

100.0