Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Aktieägare

Vid årets slut 2023, hade Atlas Copco 125 893 aktieägare (115 459 vid årets slut 2022).

De tio största aktieägarna, efter röstetal, som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden, svarade för 34% (35) av rösterna och 31% (32) av kapitalet. Svenska investerare svarade för 47% (50) av kapitalet och motsvarande 45% (47) av rösterna.

 

De 10 största aktieägarna

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna efter röstetal som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden.

31 december 2023

Antal aktier       

A-aktier     

B-aktier     

% av röster

% av kapital

Investor AB

835 653 755 779 171 644 56 482 111 22.3 17.0

Swedbank Robur fonder

195 512 719 101 267 563 94 245 156 3.1 4.0
Handelsbanken fonder 98 975 897 77 876 253 21 099 644 2.3 2.0

SEB  Investment Management

56 367 702 47 417 509 8 950 193 1.4 1.1

Nordea Investment Funds

47 517 096 36 640 977 10 876 119 1.1 1.0

Folksam

47 798 771 31 660 806 16 137 965 1.0 1.0

SPP Fonder AB

38 388 312 27 518 444 10 869 868 0.8 0.8
Avanza Fonder 38 833 765 26 509 829 12 323 936 0.8 0.8

Alecta Pensionsförsäkring

132 778 064 13 026 620 119 751 444 0.7 2.7

Länsförsäkringar fondförvaltning AB

34 493 525 17 246 233 17 247 292 0.5 0.7

Övriga

3 392 132 810 2 199 240 506 1 192 892 304 66.0 68.9

Totalt

4 918 452 416 3 357 576 384 1 560 876 032 100.0 100.0

- varav aktier som innehas av Atlas Copco*

47 893 133 47 893 133 0 1.4 1.0

Totalt, netto efter Atlas Copcos innehav

4 870 559 283 3 309 683 251 1 560 876 032

 

 

Se Nasdaqs hemsida för information om Atlas Copco ABs återköp. 

Ägarfördelning per land

 31 december 2023

% of kapital

Sverige

                          47   

USA

                          32   

Storbritannien

                           7   

Övriga

                          14   

Totalt

                        100  

Aktieägarstruktur

Antal aktier

% av ägarna

% av kapital

1-500

                       61.60   

                         0.2   

501-2 000

                       20.00   

                         0.6   

2 001-10 000

                        13.70   

                         1.6   

10 001-50 000

                         3.70   

                         1.9   

50 001-100 000

                         0.40   

                         0.7   

>100 000

                         0.60  

                       95.0  

 

                     100.0   

                     100.0  

Ägarkategorier

31 december 2023

% av kapital

% av röster

Utländska ägare (juridiska och privatpersoner)

    52.8   

   55.2   

Svenska finansiella företag

    36.8   

   36.4   

Svenska privatpersoner

      4.6   

     3.8   

Övriga svenska juridiska personer

       2   

      2.0

Svenska socialförsäkringsfonder

       2.5   

      1.6   

Svenska intresseorganisationer

       1   

      0.8   

Svenska staten

       0.3   

      0.2   

Totalt

   100.0   

  100.0