Peter Wallenberg Jr

 • Befattning: Styrelseledamot
 • Född: 1959
 • Utbildning: BSBA Hotel Administration, University of Denver, USA och International Bachaloria, American School, Leysin, Schweiz.
 • Nationalitet: Svensk
 • Invald år: 2012
 • Externa uppdrag: Styrelseordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Wallenbergstiftelsen AB och FAM Förvaltning AB (The Grand Group). Styrelseledamot i Scania.
 • Arbetslivserfarenhet och övrig information: VD och koncernchef för The Grand Hotel Holdings, chef The Grand Hotel, chef hotelldivisionen Stockholm-Saltsjön.

Närvaro

 • Styrelsenärvaro: 9 av 9
 • Årsstämma: Nej

Oberoende

 • Till Atlas Copco Group och dess ledning: Ja
 • Till större aktieägare: Nej, styrelseledamot i ett bolag som är indirekt ägare av Atlas Copco AB.

Ersättning och innehav

 • Total ersättning: 1135 KSEK (2023)
 • Innehav i Atlas Copco AB: 666 668 A-aktier, 21 798 syntetiska aktier