Peter Wallenberg Jr

 • Befattning: Styrelseledamot
 • Född: 1959
 • Utbildning: BSBA Hotel Administration, University of Denver, USA och International Bachaloria, American School, Leysin, Schweiz.
 • Nationalitet: Svensk
 • Invald år: 2012
 • Externa uppdrag: Styrelseordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Wallenbergstiftelsen AB och The Grand Group AB. Styrelseledamot i EQT AB och Scania.
 • Principal work experience and other information: VD och koncernchef för The Grand Hotel Holdings, chef The Grand Hotel, chef hotelldivisionen Stockholm-Saltsjön.

Närvaro

 • Styrelsenärvaro: 12 av 12
 • Årsstämma: Nej

Oberoende

 • Till Atlas Copco och dess ledning: Ja
 • Till större aktieägare: Nej, styrelseledamot i ett bolag som är indirekt ägare av Atlas Copco AB.

Ersättning och innehav

 • Total ersättning: 830 KSEK (2020)
 • Innehav i Atlas Copco AB: 166 667 A-aktier, 7 526 syntetiska aktier