Koncernnyheter

Vi rekommenderar att du begränsar ditt sökande utifrån de förvalda kategorierna och/eller använder specifika sökord för att få ett snabbare och exaktare resultat.

För att se pressmeddelanden som har offentliggjorts enligt lag eller andra regelverk, välj “Regelstyrda pressmeddelanden” under Ämne nedan. (Gäller pressmeddelanden som har publicerats efter 3 juli 2016).

Belastning

26 nov 2019

Diverse 2019

Stockholm den 26 november 2019: Atlas Copco håller idag sin kapitalmarknadsdag i Brighton i Storbritannien. Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copcos strategi, utveckling och globala verksamhet.

Atlas Copco publications