Koncernnyheter

Vi rekommenderar att du begränsar ditt sökande utifrån de förvalda kategorierna och/eller använder specifika sökord för att få ett snabbare och exaktare resultat.

För att se pressmeddelanden som har offentliggjorts enligt lag eller andra regelverk, välj “Regelstyrda pressmeddelanden” under Ämne nedan. (Gäller pressmeddelanden som har publicerats efter 3 juli 2016).

Belastning

20 mar 2020

Diverse 2020

Stockholm den 20 mars 2020: Med anledning av nya regler från de belgiska myndigheterna påverkas Atlas Copcos produktion i Antwerpen i Belgien. En stor del av slutmonteringen stoppas tillfälligt medan produktionen av kompressorelement och distribution...

Atlas Copco publications

17 mar 2020

Årsmöte 2020

Stockholm, Sverige, 17 mars 2020: Atlas Copco AB kommer att hålla årsstämma torsdagen den 23 april 2020 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna. Med anledning av COVID-19 (Corona-viruset) har Atlas Copco, för att sätta hälsa och säkerhet i först...

Atlas Copco publications