Anna Ohlsson-Leijon

  • Befattning: Styrelseledamot
  • Född: 1968
  • Utbildning: Civilekonom från Linköpings universitet.
  • Nationalitet: Svensk
  • Invald år: 2020
  • Principal work experience and other information: Chef för Affärsområdet Europa och Executive Vice President, AB Electrolux*, Ekonomi- och finansdirektör (CFO) för AB Electrolux. Andra ledande befattningar inom Electrolux, bland annat CFO för Electrolux Vitvaror EMEA och chef för Electrolux avdelning Corporate Control & Services. Ekonomidirektör i Kimoda. Olika befattningar inom PricewaterhouseCoopers..

Oberoende

  • Till Atlas Copco och dess ledning: Ja
  • Till större aktieägare: Ja