Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Koncernledning och ersättning

Koncernledningen består, utöver VD och koncernchef, av fyra chefer ansvariga för affärsområdena samt fyra chefer ansvariga för gruppens koncernfunktioner; Kommunikation och samhällskontakter, Personal, Ekonomi och finans samt Juridik.

Ersättningspolicyn utvärderas och presenteras årligen av styrelsen på årsstämman för godkännande. Vid den senaste årsstämman antogs styrelsens förslag. Ersättningen består av en årlig grundlön, rörlig ersättning, möjliga långsiktiga incitament (personaloptioner), pensionspremier och andra förmåner. Framsteg i förhållande till finansiella och icke-finansiella mål (t.ex. hållbarhet) är en del av den rörliga ersättningen för koncernledningen liksom för andra anställda. Den rörliga ersättningen är begränsad till en högsta procentsats av grundlönen. Inget styrelsearvode utgår för arbete utfört i gruppens styrelser eller för andra uppdrag som utförts.