Kompressorteknik

Affärsområde Kompressorteknik erbjuder tryckluftslösningar såsom industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling, styrsystem för tryckluft, samt service genom ett globalt nätverk.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice som leverantör av tryckluft och gaslösningar. Den ska uppnås genom samverkan, engagemang, innovation och genom att erbjuda största möjliga kundvärde. Strategin är att ytterligare stärka Atlas Copco Groups ledande position inom utvalda nischer och utöka verksamheten på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Det uppnås genom att nyttja den starka marknadsnärvaron globalt, förbättra marknadspenetrationen på mogna och växande marknader, samt genom kontinuerlig utveckling av förbättrade produkter och lösningar som tillgodoser kundernas behov.

Marknadsnärvaron stärks genom att använda flera kommersiella varumärken. Nyckelstrategier omfattar att utöka serviceverksamheten samt utveckla verksamheter inom fokusområden så som luftbehandlingsutrustning, blåsmaskiner, samt kompressorlösningar inom grön energi, tåg, fartyg och sjukhus.

Genom att erbjuda marknadens mest energieffektiva produkter, strävar affärsområdet efter att bidra till en bättre framtid och stödja kunderna i att uppnå sina hållbarhetsambitioner. Affärsområdet söker aktivt efter att förvärva kompletterande verksamheter.

Marknaden

Den globala marknaden för tryckluftsutrustning, luft- och gasbehandlingsutrustning och tillhörande service karakteriseras av en diversifierad kundbas. Kunderna efterfrågar lösningar som är tillförlitliga, produktiva, effektiva och anpassade till specifika applikationer. De söker även i allt större utsträckning efter affärspartner som kan stödja dem i deras hållbarhetsambitioner.

Kompressorer används vid vitt skilda tillämpningar. Ren, torr och oljefri luft behövs i processer inom exempelvis livsmedels-, läkemedels-, elektronik- och textilindustrin. Kompressorer används även vid rening av avloppsvatten och i allt större utsträckning i tillämpningar som bidrar till omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle, såsom fossilfri vätgas, flytande naturgas (LNG), koldioxidavskiljning och batterier till elfordon. Tryckluft används också vid automation och inom vitt skilda sektorer såsom sjukhus och på snabbtåg.

Blåsmaskiner används i applikationer med behov av ett konstant luftflöde med lågt tryck, såsom behandling av avloppsvatten och transport av material.

Gas- och processkompressorer och expandrar levereras till olika processindustrier, såsom koldioxidavskiljning, vätgas, anläggningar för luftseparering, kraftverk, kemiska och petrokemiska verksamheter, samt LNG-applikationer.

Stationära industrikompressorer och tillhörande utrustning för luftbehandling, samt reservdelar och service står för cirka 90% av intäkterna. Stora gas- och processkompressorer med tillhörande service svarar för cirka 10%.

Marknadstrender

  • Ökat fokus på energieffektivitet och -optimering, energiåtervinning och minskade koldioxidutsläpp
  • Ökade investeringar inom segment kopplade till övergången till ett koldioxidsnålt samhälle
  • Fokus på helhetslösningar och total livscykelkostnad
  • Kombinationen av molnteknologi, stordata och AI/maskininlärning medför ökad efterfrågan på datadrivna servicelösningar
  • Nya tillämpningar för tryckluft och gaser

Faktorer som driver efterfrågan

  • Industriproduktion
  • Övergången till ett koldioxidsnålt samhälle
  • Energikostnader
  • Behovet av minskade koldioxidutsläpp driver efterfrågan på mer energieffektiv utrustning

Marknadsposition

Affärsområdet har en ledande position globalt inom de flesta av sina verksamheter.

Field technician at work, field technician, in production, in the field, cover image, warm tone, backlight,