Kompressorteknik

Affärsområdet Kompressorteknik erbjuder tryckluftslösningar: industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet framförallt för tillverknings- och processindustrin.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice som leverantör av tryckluft och gaslösningar. Det ska uppnås genom samverkan, engagemang, innovation och genom att erbjuda största möjliga kundvärde. Strategin är att ytterliggare stärka Atlas Copcos ledande position inom valda nischer och utöka verksamheten på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Det ska ske genom att nyttja den starka globala marknadsnärvaron, förbättrad marknadspenetration på mogna och växande marknader, samt att kontinuerligt utveckla förbättrade produkter och lösningar som tillgodoser kundernas behov. Den lokala närvaron stärks genom att använda flera kommersiella varumärken. Nyckelstrategier omfattar att utöka serviceverksamheten samt att utveckla verksamheter inom fokusområden som luftbehandlingsutrustning, blåsmaskiner, samt kompressorlösningar för tåg, fartyg och sjukhus. Affärsområdet söker aktivt efter att förvärva kompletterande verksamheter.

Marknaden

Den globala marknaden för tryckluftsutrustning, luft- och gasbehandlingsutrustning och tillhörande service karakteriseras av en diversifierad kundbas. Kunderna efterfrågar lösningar som är tillförlitliga, produktiva och effektiva och som passar specifika tillämpningar. Kompressorer används i ett brett spektrum av tillämpningar. I industriprocesser krävs ren, torr och oljefri luft inom till exempel livsmedels-, läkemedels-, elektronik- och textilindustrin. Tryckluft används också som kraftkälla för industriverktyg och i så vitt skilda tillämpningar som snötillverkning, fiskodling, på snabbtåg och sjukhus. Blåsmaskiner används inom tillämpningar där det finns ett behov av ett konstant flöde av luft med lågt tryck, såsom rening av avloppsvatten och transport av material. Gas- och processkompressorer och expandrar levereras till olika processindustrier, såsom anläggningar för luftseparering, kraftverk, kemiska och petrokemiska verksamheter samt applikationer för flytande naturgas. Stationära industrikompressorer med tillhörande luftbehandlingsutrustning, reservdelar och service svarar för cirka 90% av försäljningen. Stora gas- och processkompressorer, inklusive service svarar för cirka 10%.

Marknadstrender

  • Fortsatt fokus på energieffektivitet/-besparingar, energiåtervinning och minskning av koldioxidutsläpp
  • Ökad efterfrågan på service och övervakning av tryckluftsanläggningar
  • Fokus på totallösningar och på den totala kostnaden över livscykeln
  • Nya tillämpningar för tryckluft

Faktorer som driver efterfrågan

  • Investeringar i maskiner
  • Industriproduktion
  • Energikostnader
  • Miljöregleringar

Marknadsposition

En ledande position globalt inom de flesta av sina verksamheter.

Field technician at work, field technician, in production, in the field, cover image, warm tone, backlight,