Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Kompressorteknik

Affärsområdet Kompressorteknik erbjuder tryckluftslösningar: industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet framförallt för kunder inom tillverknings- och processindustrin.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice som leverantör av tryckluft och gaslösningar. Den ska uppnås genom samverkan, engagemang, innovation och genom att erbjuda största möjliga kundvärde. Strategin är att ytterligare stärka Atlas Copco Gruppens ledande position inom utvalda nischer och utöka verksamheten på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Det uppnås genom att nyttja den starka marknadsnärvaron globalt, förbättra marknadspenetrationen på mogna och växande marknader, samt genom kontinuerlig utveckling av förbättrade produkter och lösningar som tillgodoser kundernas behov. Marknadsnärvaron stärks genom att använda flera kommersiella varumärken. Nyckelstrategier omfattar att utöka serviceverksamheten samt utveckla verksamheter inom fokusområden som luftbehandlingsutrustning, blåsmaskiner, samt kompressorlösningar för tåg, fartyg och sjukhus. Genom att erbjuda marknadens mest energieffektiva produkter, strävar affärsområdet efter att bidra till en bättre framtid och stödja kunderna i att uppnå sina hållbarhetsambitioner. Affärsområdet söker aktivt efter att förvärva kompletterande verksamheter.

Marknaden

Den globala marknaden för tryckluftsutrustning, luft- och gasbehandlingsutrustning och tillhörande service karakteriseras av en diversifierad kundbas. Kunderna efterfrågar lösningar som är tillförlitliga, produktiva och effektiva, och anpassade till specifika applikationer. De söker även i allt större utsträckning efter affärspartner som kan stödja dem i deras hållbarhetsambitioner. Kompressorer används vid vitt skilda tillämpningar. Ren, torr och oljefri luft behövs i processer inom exempelvis livsmedels-, läkemedels-, elektronik- och textilindustrin. Kompressorer används även vid rening av avloppsvatten och i allt större utsträckning i tillämpningar som bidrar till omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle, såsom fossilfri vätgas, flytande naturgas (LNG) och batterier till elfordon. Tryckluft används också vid automation och inom vitt skilda sektorer såsom sjukhus och på snabbtåg. Blåsmaskiner används i applikationer med behov av ett konstant luftflöde med lågt tryck, såsom behandling av avloppsvatten och transport av material. Gas- och processkompressorer och expandrar levereras till processindustrier, såsom anläggningar för luftseparering, kraftverk, kemiska och petrokemiska verksamheter samt applikationer för flytande naturgas. Stationära industrikompressorer och tillhörande utrustning för luftbehandling, samt reservdelar och service står för cirka 90% av försäljningen. Stora gas- och processkompressorer med tillhörande service svarar för cirka 10%.

Marknadstrender

  • Ökat fokus på energieffektivitet, energiåtervinning och minskade koldioxidutsläpp 
  • Ökade investeringar inom kundsegment verksamma i övergången till ett koldioxidsnålt samhälle 
  • Fokus på helhetslösningar och total livscykelkostnad 
  • Kombinationen av molnteknologi, stordata och maskininlärning ökar efterfrågan på datadrivna servicelösningar 
  • Nya tillämpningar för tryckluft

Faktorer som driver efterfrågan

  • Industriproduktion 
  • Övergången till ett koldioxidsnålt samhälle 
  • Energikostnader 
  • Behovet av minskade koldioxidutsläpp driver efterfrågan på mer energieffektiv utrustning

Marknadsposition

Affärsområdet har en ledande position globalt inom de flesta av sina verksamheter.

Field technician at work, field technician, in production, in the field, cover image, warm tone, backlight,