Kompressorteknik

Affärsområdet Kompressorteknik erbjuder tryckluftslösningar: industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet framförallt för tillverknings- och processindustrin.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice som leverantör av tryckluft och gaslösningar. Det ska uppnås genom samverkan, engagemang, innovation och genom att erbjuda största möjliga kundvärde. Strategin är att ytterligare stärka Atlas Copcos ledande position inom valda nischer och utöka verksamheten på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Det ska ske genom att nyttja den starka marknadsnärvaron globalt, förbättra marknadspenetrationen på mogna och växande marknader, samt kontinuerligt utveckla förbättrade produkter och lösningar som tillgodoser kundernas behov. Den lokala närvaron stärks genom att använda flera kommersiella varumärken. Nyckelstrategier omfattar att utöka serviceverksamheten samt utveckla verksamheter inom fokusområden som luftbehandlingsutrustning, blåsmaskiner, samt kompressorlösningar för tåg, fartyg och sjukhus. Affärsområdet söker aktivt efter att förvärva kompletterande verksamheter.

Marknaden

Den globala marknaden för tryckluftsutrustning, luft- och gasbehandlingsutrustning och tillhörande service karakteriseras av en diversifierad kundbas. Kunderna efterfrågar lösningar som är tillförlitliga, produktiva och effektiva, och anpassade till specifika tillämpningar. Kompressorer används för ett brett spektrum av tillämpningar. I industriprocesser krävs ren, torr och oljefri luft inom exempelvis livsmedels-, läkemedels-, elektronik- och textilindustrin. Tryckluft används också som kraftkälla för industriverktyg, till robotar och i så vitt skilda tillämpningar som sjukhus, snötillverkning, fiskodling och på snabbtåg. Blåsmaskiner används vid tillämpningar där det finns ett behov av ett konstant luftflöde med lågt tryck, såsom behandling av avloppsvatten och transport av material. Gas- och processkompressorer och expandrar levereras till processindustrier, såsom anläggningar för luftseparering, kraftverk, kemiska och petrokemiska verksamheter samt applikationer för flytande naturgas. Stationära industrikompressorer och tillhörande luftbehandlingsutrustning, reservdelar och service står för cirka 90% av försäljningen. Stora gas- och processkompressorer med tillhörande service svarar för cirka 10%.

Marknadstrender

  • Fortsatt fokus på energieffektivitet/- besparingar, energiåtervinning och minskade koldioxidutsläpp
  • Fokus på totallösningar och på den totala livscykelkostnaden
  • Kombinationen av molnteknologi, stordata och maskininlärning ökar efterfrågan på datadrivna servicelösningar
  • Nya tillämpningar för tryckluft

Faktorer som driver efterfrågan

  • Industriproduktion
  • Investeringar i maskiner
  • Energikostnader
  • Behov av minskade koldioxidutsläpp driver efterfrågan på mer energieffektiv maskiner

Marknadsposition

En ledande position globalt inom de flesta av affärsområdets marknader.

Field technician at work, field technician, in production, in the field, cover image, warm tone, backlight,