Senaste årsredovisningen

Portrait Mats Rahmström, 2020.

Vi skapar långsiktig tillväxt och kundvärde på ett hållbart sätt

Försäljning, orderingång och rörelseresultat nådde nya rekordnivåer under 2019. Det var också ett år när koncernen välkomnade fler nya företag genom förvärv, än vi gjort något tidigare år.

”För att nå målet om 8 procents tillväxt per år över en konjunkturcykel, vilket är betydligt högre än den globala BNP-tillväxten, måste vi förvärva bolag i rätt segment. Genom förvärven får vi tillgång till nya teknologier, servicemöjligheter och medarbetare med kompetenser som vi kan kombinera med våra befintliga styrkor,” säger Mats Rahmström, VD och koncernchef.

Atlas Copco fortsatte att utveckla produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi under 2019.

”På Atlas Copco arbetar vi ständigt med innovationer med kunden i fokus och framtiden i åtanke. Vi investerar mer i FoU än våra konkurrenter och under 2019 utökade vi vår innovationskraft ytterligare. Vi försöker hela tiden förbättra vårt befintliga produktsortiment men vi tittar också på projekt som är närliggande till våra befintliga produkter och teknologier, som har betydande marknadspotential och som stärker vår innovationskraft,” menar Mats Rahmström.

Loading...

103756MSEK

INTÄKTER, 2019

21.1%

RÖRELSEMARGINAL, 2019

30%

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL, 2019

Annual report 2019 banner

Atlas Copco Årsredovisning 2019

Ladda ner årsredovisningen

Loading...