Senaste årsredovisningen

Portrait Mats Rahmström, 2020.

Teknologi möjliggör omställningen till en bättre morgondag

”Atlas Copco levererade ett rekordresultat under 2021, med nya rekordnivåer för både orderingång och intäkter. De senaste årens ökade investeringar i forskning och utveckling ledde också fram till flera nya produktlanseringar. Våra hållbara innovationer stödjer våra kunders ambitioner att sänka sin energiförbrukning, samtidigt som de bidrar till att stärka deras produktivitet och erbjudande. Jag är mycket glad att vårt långsiktiga arbete och tydliga fokus, liksom vår strävan att vara flexibla och hitta nya och bättre arbetssätt, har givit utdelning. Vi har fortsatt att öka våra investeringar i forskning och utveckling inom områden där vi kan göra skillnad, liksom vår närvaro i segment och på marknader där vi ser potential för hållbar, lönsam tillväxt. Vi har också tydligt höjt våra ambitioner kopplat till klimatet genom att anta vetenskapligt baserade mål för att minska våra utsläpp av växthusgaser i linje med målen i Parisavtalet.

Digitaliseringen är en del i allt vi gör och en viktig drivkraft för förändring för våra kunder och i våra kontakter med dem, samt för hur vi driver våra fabriker. Uppkopplad teknik har även förändrat spelplanen inom service. Tidigare förlitade vi oss på den information vi fick från kunderna, men vi kan nu fullt ut kontrollera utrustningens skick och prestanda. Vi har upplevt störningar i vår värdekedja. Tack vare Atlas Copcos både globala och lokala närvaro kan vi anpassa oss snabbt och våra team har arbetat hårt för att stödja kunderna.

Vi ser lärande som en livslång process och en kritisk framgångsfaktor för Atlas Copco. Resultat drivs till stor del av vår inställning och varje medarbetare har eget ansvar för sin kontinuerliga utveckling. Att uppmuntra nyfikenhet och kreativitet är bland det viktigaste vi kan göra för att växa och utvecklas som företag,” säger Mats Rahmström, VD och koncernchef.

Loading...

110912MSEK

INTÄKTER, 2021

21.2%

RÖRELSEMARGINAL, 2021

27%

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL, 2021

Atlas Copco Årsredovisning 2021

Atlas Copco Årsredovisning 2021

Ladda ner årsredovisningen

Loading...

Senaste årsredovisningen

explainer icon