Senaste årsredovisningen

Portrait Mats Rahmström, 2020.

Vi övervinner utmaningar och bygger för framtiden

”Jag kunde inte ana att 2020 skulle bli ett år som totalt förändrade vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer och att vår organisation skulle ställas inför helt nya utmaningar. Vårt arbetssätt och våra flexibla team har gjort att vi kunnat hantera utmaningarna och genom våra ansträngningar och vårt fokus kunde vi leverera ett solitt resultat trots marknadsförutsättningarna. Säkerheten har varit vår främsta prioritet. Trots nedstängningar och restriktioner orsakade av covid-19-pandemin lyckades vi upprätthålla vår mest kritiska produktion och service.

Under året sjönk efterfrågan till följd av den pågående pandemin. Vi har justerat kostnader och kapacitet där det varit nödvändigt och trappat upp initiativ för att säkra vår långsiktiga konkurrenskraft, genom förvärv, investeringar i forskning och utveckling, samt i kompetensutveckling och digitalisering. Trots en lägre efterfrågan kunde vi presentera ett starkt finansiellt resultat. Vår serviceverksamhet har bidragit till vår motståndskraft och under året stod service för 36% av de totala intäkterna.

Vi vet att vi måste fortsätta att investera i innovationer och effektiv produktion för att gå stärkta ur pandemin. Vår starka finansiella ställning har gjort det möjligt att fortsätta växa genom förvärv.

Under 2020 gjorde vi stora framsteg mot vårt mål om att minska koldioxidutsläppen från energi i verksamheten och godstransporter i förhållande till kostnaden för sålda varor. Jämfört med 2019 har vi lyckats minska utsläppen med 12% och sedan basåret 2018 är minskningen 28%,” säger Mats Rahmström, VD och koncernchef.

Loading...

99787MSEK

INTÄKTER, 2020

19.2%

RÖRELSEMARGINAL, 2020

23%

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL, 2020

2020 Annual Report banner

Atlas Copco Årsredovisning 2020

Ladda ner årsredovisningen

Loading...