Senaste Årsredovisningen

Ett rekordår med vinnande lag

Atlas Copco uppnådde en rekordhög vinst och orderingång under 2017 då alla våra fem affärsområden växte. Starkt fokus på kunder och en grundlig förståelse för deras applikationer och behov stödde tillväxten. Dessutom var affärsklimatet 2017 mer gynnsamt jämfört med föregående år.

Tack vare våra innovativa och engagerade lag kunde vi lansera hållbara produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet, energieffektivitet och säkerhet. För att maximera kundvärdet digitaliserade vi våra processer ytterligare, vilket gör oss snabbare och smidigare.

Loading...

Mer ån 45 000 medarbetare

116421MSEK

INTÄKTER, 2017

20.8%

RÖRELSEMARGINAL, 2017

18856 MSEK

OPERATIVT KASSAFLÖDE, 2017

Årsredovisningen inkl. hållbarhetsredovisning och rapport om koncernens styrning 2017

Ladda ner årsredovisningen

Loading...