Senaste årsredovisningen

Portrait of Mats Rahmström - standing

Vi skapar värde och innovationer för framtiden

2018 kan sammanfattas som ett framgångsrikt, spännande och minnesvärt år. Det var ett rekordår för Atlas Copco vad gäller både intäkter och vinst.

”Vi levererade på rekordnivåer och årets inledning var mycket stark. Våra intäkter var MSEK 95 363 och rörelseresultatet MSEK 21 187. Under andra halvåret blev det globala ekonomiska läget osäkrare och efterfrågan från halvledar- och fordonsindustrin försvagades,” säger Mats Rahmström, vd och koncernchef.

Atlas Copco fortsatte att lansera innovativa, uppkopplade och energieffektiva produkter och servicelösningar som ökar våra kunders produktivitet och konkurrenskraft.

Loading...

95363MSEK

INTÄKTER, 2018

22.2%

RÖRELSEMARGINAL, 2018

33%

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL, 2018

People in the field Annual report 2018

Atlas Copco Årsredovisning 2018

Ladda ner årsredovisningen

Loading...