Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Senaste årsredovisningen

President and CEO of the Atlas Copco Group

Vi fortsätter att forma framtiden

”Vi kan se tillbaka på ännu ett år med rekord i ordertillväxt, intäkter och rörelseresultat. Detta är resultatet av vårt ständiga fokus på att förbättra våra kunders teknologier och processer och på att driva utvecklingen framåt. Tillsammans med våra kunder kommer vi att fortsätta arbeta för att utveckla nya produkter och lösningar på deras utmaningar, men också på de utmaningar samhället står inför.

2023 firar koncernen 150-årsjubileum! Världen var en helt annorlunda plats 1873 och det är fantastiskt att vi inte bara har utvecklats till en global koncern som är verksam i så många branscher, utan även hur vi fortsätter att bygga för framtiden. Tillsammans med våra kunder och med ett ständigt fokus på det som skapar kundvärde, utvecklar vi nya produkter som uppfyller de ständigt högre standarder vi sätter för oss själva: för hur vi nyttjar naturresurser, för säkerhet, ergonomi och produktivitet. Jag vill lyfta fram våra medarbetare som dagligen söker efter bättre arbetssätt och som fortsätter att arbeta med våra kunder för att utveckla nya produkter och lösningar, både på kundernas utmaningar, men även på de utmaningar samhället står inför.

Det ökade fokuset på att bekämpa klimatförändringarna medför nya förväntningar på oss som företag. Kunder, investerare och samhället förväntar sig att vi bygger verksamheten på ett hållbart sätt och skapar långsiktigt värde med människor, planet och lönsamhet i åtanke. Miljöarbetet är också en viktig parameter för arbetssökande och anställda, som alltmer värdesätter att arbeta för ett företag som gör positiv skillnad. Den här utvecklingen medför utmaningar, men även nya behov, nya marknader och affärsmöjligheter.

Under 2023 firar vi vår historia, men vi kommer också att fokusera på hur vi ska fortsätta att forma framtiden. Vi är helt inställda på att vara en del av lösningen för en bättre morgondag och fortsätter att bygga vidare på vårt arv av innovationer och göra affärer på ett etiskt sätt – alltid med kunden i centrum,” säger Mats Rahmström, VD och koncernchef.

Loading...

141325MSEK

INTÄKTER, 2022

21.4%

RÖRELSEMARGINAL, 2022

29%

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL, 2022

Loading...