Senaste årsredovisningen

Teknologi som förändrar framtiden

Atlas Copco Group headquarters in Sweden

Atlas Copco Gruppens huvudkontor

2023 blev ett minnesvärt år då vi nådde flera milstolpar. Orderingång, intäkter och rörelseresultat nådde rekordnivåer och vi tog vara på det unika tillfället att fira vårt 150-årsjubileum.

 

Under ett och ett halvt sekel har vi levererat banbrytande innovationer och teknologier till kunder i många olika branscher. Vi har bidragit till utvecklingen inom många delar av det moderna samhället och har haft en positiv inverkan på människors yrkes- och privatliv. Vi tog vara på tillfället att inte bara se tillbaka, utan även fokusera på hur vi kan forma framtiden.

 

Under 2023 investerade vi 4% av våra totala intäkter, eller MSEK 6 166, i forskning och utveckling. De senaste åren har vi ökat våra ansträngningar och resurser för att utveckla effektiva teknologier och lösningar som möjliggör omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle. Det råder ingen tvekan om att klimatförändringarna är vår tids största utmaning och vi har åtagit oss att vara en del av lösningen genom att minska miljöpåverkan från vår verksamhet och våra produkter. Samtidigt kan det vara vår största möjlighet någonsin att skapa plattformar för tillväxt inom nya segment kopplat till samhällets behov av nya energikällor, transportmetoder och automation. Det kommer att krävas stora förändringar om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen och hålla oss inom planetens gränser. Jag är mycket stolt över den roll Atlas Copco Group spelar i omställningen.

 

I november 2023 meddelade jag att jag slutar i rollen som vd. Jag har arbetat i koncernen i 35 år och haft förmånen att leda organisationen i sju av dessa. Mitt fokus har alltid varit att bygga ett starkare och bättre företag och jag är mycket nöjd med den tillväxt vi har skapat och de initiativ som lanserats under min tid som vd.

 

Jag kommer att bära med mig uteslutande mycket goda minnen av människorna, passionen och det kontinuerliga fokuset på ständiga förbättringar, som jag upplevt här. Koncernen handlar om ett fokus på att skapa värde för såväl våra kunder som andra intressenter och att leva våra värderingar. Det är det som har gjort Atlas Copco Group till ett så fantastiskt företag och det är det som kommer att möjliggöra ytterligare tillväxt och utveckling även i framtiden.

 

Mats Rahmström

Tidigare VD och koncernchef för Atlas Copco Group

173miljarder SEK

Intäkter 2023

21.5%

Rörelsemarginal 2023

30%

Avkastning på sysselsatt kapital 2023

Loading...