Vakuumteknik

Affärsområde Vakuumteknik erbjuder vakuumprodukter, reningssystem, ventiler och relaterade produkter, samt service genom ett globalt nätverk.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice som leverantör av lösningar inom vakuum och rening. Strategin är inriktad på teknologiskt ledarskap, marknadsledarskap och flexibilitet för att stödja tillväxten. Detta ska ske genom fokus på forsknings- och utvecklingsprogram och genom att erbjuda produkter och service med hög innovationsgrad. Fortsatt marknadsledarskap säkerställs genom en organisation inriktad på flexibilitet, som ökar marknadsandelen inom våra traditionella områden och genom utökad geografisk täckning. Affärsområdet har även ett starkt fokus på att utveckla serviceverksamheten och på en effektiv och flexibel global verksamhetstäckning.

Marknaden

Vakuum- och reningslösningar används i ett flertal applikationer där lufttrycket måste vara lägre än atmosfärstryck och/eller där miljön måste vara ren. Affärsområdet Vakuumteknik säljer produkter, system och service till ett flertal utvalda sektorer på marknaden. Marknaden kan delas in i halvledare, samt industrivakuum och vakuum för vetenskapliga instrument. Inom dessa sektorer finns även flera undersektorer och särskilda tillämpningar.

Vakuumprodukter omfattar ett brett sortiment av torra vakuumpumpar, turbomolekylärpumpar och andra vakuumpumpar. Produkterna används för att skapa kontrollerade, partikelfria miljöer med lågt tryck för tillverkning inom ett brett spektrum av industrier, såsom halvledare, platta bildskärmar, LED och solenergi, glas- och optiska beläggningar, instrument för forskning inom life science, forskningsinstitut inom förnybar energi, högenergilaser och nanoteknik, läkemedel, värmebehandling, litiumjonbatterier, samt livsmedelstillverkning och paketering. Reningssystem är fristående och kundanpassade lösningar som integrerar teknologier för vakuum och utsläppshantering. Rening är nödvändigt både för att förhindra motverkande kemiska reaktioner i produktionsprocesser och för efterlevnad av strikta utsläppsregler. Affärsområdet erbjuder också värdeskapande service såsom övervakning av utrustning, service på plats och i fält, ombyggnad, serviceuppgradering, samt tillhandahåller reservdelar och oljor.

Marknadstrender

 • Ökad användning av krävande material och extrema temperaturer i tillverkningsmiljön inom halvledare och industriell produktion
 • Fokus på energieffektivitet
 • Striktare regleringar gällande utsläpp
 • Ökad efterfrågan på serviceerbjudanden med digitalt stöd för att öka drifttiden
 • Fokus på helhetslösningar och total livscykelkostnad
 • Fokus på cirkularitet som hållbarhetslösning

Faktorer som driver efterfrågan

 • Industriproduktion
 • Tillverkning av halvledare, utrustning för forskning och utveckling, litiumjonbatterier, platta bildskärmar och utrustning för solenergi
 • Ökade krav på vakuum som stöd i nya tillverkningsprocesser
 • Efterfrågan på energieffektiva vakuumpumpar
 • Kunders nyttjandegrad av utrustning

Marknadsposition

Affärsområdet har en ledande position globalt inom vakuumprodukter och reningslösningar.

Vacuum Technique