Vakuumteknik

Affärsområdet Vakuumteknik erbjuder vakuumprodukter, reningssystem, ventiler och relaterade produkter. De viktigaste marknaderna är halvledare och vetenskapliga instrument samt en bred variation av industrisegment, inklusive kemiska processindustrier, livsmedelsförpackning och pappershantering. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet i syfte att ytterligare förbättra kundernas prestanda.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice som leverantör av lösningar inom vakuum och rening. Strategin är inriktad på teknologiskt ledarskap, marknadsledarskap, samt flexibilitet för att stödja faktorer som driver tillväxt. Detta ska ske genom fokus på forsknings- och utvecklingsprogram och genom att erbjuda produkter och service med hög innovationsgrad. Fortsatt marknadsledarskap säkerställs genom en organisation fokuserad på flexibilitet, ökade marknadsandelar inom våra traditionella områden och utökad geografisk täckning. Affärsområdet har även ett starkt fokus på att utveckla serviceverksamheten och på effektiv och flexibel global täckning.

Marknaden

Vakuum- och reningslösningar behövs i olika industriella applikationer där lufttrycket måste vara lägre än atmosfärstryck och/eller där miljön måste vara ren. Affärsområdet Vakuumteknik säljer produkter, system och service till ett flertal utvalda sektorer på marknaden. Marknaden kan delas in i halvledare, samt industrivakuum och vakuum för vetenskapliga instrument. Inom dessa sektorer finns flera undersektorer och särskilda tillämpningar. Vakuumprodukter inkluderar ett brett sortiment av torra vakuumpumpar, turbomolekylärpumpar och andra vakuumpumpar. Dessa används för att skapa kontrollerade, partikelfria miljöer med lågt tryck för tillverkning inom ett brett spektrum av industrier, såsom halvledare, platta bildskärmar, LED och solenergi, glas och optiska beläggningar, instrument för forskning inom bioteknik, forskningsinstitut inom förnybar energi, högenergilaser och nanoteknik, läkemedel, värmebehandling, litiumjonbatterier samt livsmedelstillverkning och paketering. Reningssystem inkluderar fristående och kundanpassade lösningar som integrerar teknologier för vakuum och utsläppshantering. Rening krävs både för att förhindra motverkande kemiska reaktioner i produktionsprocesser och för efterlevnaden av strikta utsläppsregler. Affärsområdet erbjuder också värdeskapande service såsom övervakning av utrustning, service på plats och i fält, ombyggnad, serviceuppgraderingar, samt tillhandahåller reservdelar och oljor.

Marknadstrender

  • Ökad användning av krävande material och krav på tillverkningsmiljö inom halvledare och industriell produktion
  • Fokus på besparingar kopplat till energieffektivitet
  • Fortsatt trend gällande efterlevnaden av hårdare regelverk för utsläpp
  • Ökad efterfrågan på serviceerbjudanden med digitalt stöd
  • Fokus på totallösningar och total livscykelkostnad

Faktorer som driver efterfrågan

  • Industriproduktion
  • Tillverkning av halvledare, utrustning för forskning och utveckling, litiumjonbatterier, platta bildskärmar och utrustning för solenergi
  • Efterfrågan på energieffektiva vakuumpumpar
  • Ökade krav på vakuum för att stödja nya produktionsprocesser

Marknadsposition

En global marknadsledare inom vakuum och reningslösningar.

Vacuum Technique