Energiteknik

Affärsområdet Energiteknik erbjuder lösningar för luft, energi och flöde genom produkter som portabla kompressorer, pumpar, ljustorn och generatorer, samt många andra kompletterande produkter. Det erbjuder också specialiserad uthyrning av utrustning och tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Energiteknik utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom flera industrisegment, såsom anläggning, tillverkning, olja och gas, samt prospekteringsborrning.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind-First in Choice som leverantör av lösningar för luft-, energi- och flöden för hållbar produktivitet. Strategin är att växa genom att utveckla Atlas Copco's marknadspositionen och närvaro som global leverantör av portabla kompressorer, pumpar, generatorer och ljustorn, samt av ett sortiment med kompletterande marknadsspecifika nischprodukter som boosters med högt tryck. Strategin omfattar även vidareutveckling av specialiserad uthyrning och av serviceverksamheten, att öka intäkterna genom att erbjuda fler kunder mer service. Tillväxt ska ske på ett ekonomiskt, miljövänligt och socialt ansvarsfullt.

Marknaden

Marknaden för luft-, energi- och flödeslösningar har ett stort antal aktörer som erbjuder ett brett utbud av produkter för olika tillämpningar. Affärsområdet Energiteknik fokuserar på vissa utvalda tillämpningar. Flera segment stöds av affärsområdets erbjudande. Entreprenadföretag inom byggoch anläggningsverksamhet, ofta involverade i infrastrukturprojekt, efterfrågar lätt entreprenadutrustning. Portabla kompressorer, generatorer, ljustorn och pumpar är tillförlitliga kraftkällor för verktyg och applikationer inom byggoch anläggningsbranschen samt för flera industritillämpningar. Entreprenörer och hyresföretag är viktiga kunder för service, inklusive reservdelar, underhållsavtal och reparationer.

Marknadstrender

  • Högre krav på produktivitet, flexibilitet och ergonomi
  • Ökat fokus på miljö och säkerhet
  • Uppkoppling av utrustning
  • Ökad efterfrågan på servicekontrakt

Faktorer som driver efterfrågan

  • Infrastrukturstillväxt
  • Industriproduktion
  • Nödhjälpsinsatser
  • Regelverk och förordningar för motorer

Marknadsposition

En ledande eller stark marknadspositioner globalt inom de flesta av affärsområdets verksamhetera verksamheter.

Generator and pump