Energiteknik

Affärsområdet Energiteknik erbjuder lösningar för luft, energi och flöde genom portabla kompressorer,  pumpar, belysningsmaster och generatorer, samt kompletterande produkter. Det erbjuder också  specialiserad uthyrning av utrustning och tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Med en  framtidsinriktad syn på innovation erbjuder Energiteknik hållbara lösningar inom flera industrisegment  såsom bygg- och anläggning, tillverkning, prospekteringsborrning och olja och gas.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice som leverantör av lösningar inom luft, energi och flöden för hållbar produktivitet. Strategin är att växa genom att utveckla Atlas Copcos marknadsposition och närvaro  som global leverantör av portabla kompressorer,  pumpar, generatorer och belysningsmaster, samt av ett sortiment bestående av kompletterande, specifika nischprodukter såsom boosters med högt tryck. Strategin omfattar även en vidareutveckling av verksamheten inom specialiserad uthyrning och service, samt att öka intäkterna genom att erbjuda mer service till fler kunder. Tillväxten ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt.

Marknaden

På marknaden för luft, energi och flödeslösningar  finns ett stort antal aktörer som erbjuder ett brett utbud av produkter för olika tillämpningar. Affärsområdet  Energiteknik fokuserar på ett urval av dessa tillämpningar. Affärsområdets erbjudande riktar sig till ett flertal marknadssegment. Lätt entreprenadutrustning  efterfrågas av entreprenadföretag inom bygg- och anläggningsindustrin som är verksamma i infrastrukturprojekt. Portabla kompressorer, generatorer, energilagringssystem, belysningsmaster och pumpar erbjuder tillförlitliga kraftkällor för verktyg och applikationer inom bygg- och anläggningsindustrin och i många industritillämpningar. Entreprenörer och hyresföretag är viktiga kunder inom service, inklusive  reservdelar, underhållsavtal och reparationer.

Marknadstrender

  • Ökade krav inom produktivitet, flexibilitet och  ergonomi 
  • Ökat kundfokus på minskade koldioxidutsläpp
  • Ökat kundfokus inom säkerhet 
  • Uppkoppling av utrustning
  • Ökad efterfrågan på service och servicekontrakt

Faktorer som driver efterfrågan

  • Investeringar i infrastruktur 
  • Investeringar i produkter som bidrar till övergången  till ett koldioxidsnålt samhälle
  • Industriproduktion
  • Nödhjälpsinsatser
  • Regelverk och förordningar för motorer

Marknadsposition

Affärsområdet har en ledande position globalt  inom de flesta av sina verksamheter.

Mobile compressor