Energiteknik

Affärsområde Energiteknik erbjuder lösningar för portabel luft och energi, samt för industriellt och portabelt flöde genom produkter såsom portabla kompressorer, generatorer, energilagringssystem, avvattnings- och industriella pumpar, samt kompletterande produkter. Affärsområdet erbjuder även specialiserad uthyrning och service genom ett globalt nätverk.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice som leverantör av lösningar inom luft, energi och flöden för hållbar produktivitet. Strategin är att växa genom att utveckla marknadspositionen och närvaron som global leverantör av portabla kompressorer, pumpar, generatorer, industripumpar och belysningsmaster, tillsammans med ett sortiment av kompletterande, specifika nischprodukter såsom boosters med högt tryck. Strategin omfattar även en vidareutveckling av verksamheten inom specialiserad uthyrning och service, samt att öka intäkterna genom att erbjuda mer service till fler kunder. Tillväxten ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt.

Marknaden

Marknaden för portabel luft, energi och flöde inkluderar ett stort antal aktörer som erbjuder ett brett utbud av produkter för olika tillämpningar. Affärsområdet Energiteknik fokuserar på ett urval av tillämpningar. Affärsområdets erbjudande riktar sig till ett flertal marknadssegment. Lätt entreprenadutrustning efterfrågas av entreprenadföretag inom bygg- och anläggningsindustrin som är verksamma i infrastrukturprojekt. Portabla kompressorer, generatorer, energilagringssystem, belysningsmaster och pumpar är tillförlitliga kraftkällor för verktyg och applikationer inom bygg- och anläggningsindustrin. Affärsområdet fokuserar även på ett antal industriella flödestillämpningar genom sitt utbud av mät- och doseringspumpar, och erbjuder lösningar för tillfällig luft, kraft, ånga och kväve genom den specialiserade uthyrningsverksamheten.

Marknadstrender

 • Ökade krav inom produktivitet, flexibilitet och ergonomi
 • Ökat kundfokus på minskade koldioxidutsläpp
 • Elektrifiering av portabel utrustning
 • Ökat kundfokus inom säkerhet
 • Uppkoppling av utrustning
 • Ökad efterfrågan på service och serviceavtal

Faktorer som driver efterfrågan

 • Investeringar i infrastruktur
 • Investeringar i produkter som bidrar till
 • övergången till ett koldioxidsnålt samhälle
 • Industriproduktion
 • Investeringar i industriella produktionsanläggningar
 • Nödhjälpsinsatser
 • Miljöregleringar

Marknadsposition

Affärsområdet har en ledande position globalt inom de flesta av sina verksamheter.

Mobile compressor