Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Energiteknik

Affärsområdet Energiteknik erbjuder lösningar för portabel luft och energi samt industriellt och portabelt flöde genom produkter såsom portabla kompressorer, generatorer, ljustorn, industriella och portabla pumpar, samt kompletterande produkter. Det erbjuder också specialiserad uthyrning av utrustning och tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Med en framtidsinriktad syn på innovation erbjuder Energiteknik hållbara lösningar inom flera industrisegment såsom bygg- och anläggning, tillverkning, prospekteringsborrning, samt olja och gas.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice som leverantör av lösningar inom luft, energi och flöden för hållbar produktivitet. Strategin är att växa genom att utveckla Atlas Copco Gruppens marknadsposition och närvaro som global leverantör av portabla kompressorer, pumpar, generatorer, industripumpar och belysningsmaster, tillsammans med ett sortiment av kompletterande, specifika nischprodukter såsom boosters med högt tryck. Strategin omfattar även en vidareutveckling av verksamheten inom specialiserad uthyrning och service, samt att öka intäkterna genom att erbjuda mer service till fler kunder. Tillväxten ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt.

Marknaden

Marknaden för portabel luft, energi och flöde inkluderar ett stort antal aktörer som erbjuder ett brett utbud av produkter för olika tillämpningar. Affärsområdet Energiteknik fokuserar på ett urval av tillämpningar. Affärsområdets erbjudande riktar sig till ett flertal marknadssegment. Lätt entreprenadutrustning efterfrågas av entreprenadföretag inom bygg- och anläggningsindustrin som är verksamma i infrastrukturprojekt. Portabla kompressorer, generatorer, energilagringssystem, belysningsmaster och pumpar är tillförlitliga kraftkällor för verktyg och applikationer inom bygg- och anläggningsindustrin. Affärsområdet fokuserar även på ett antal industriella flödestillämpningar genom sitt utbud av mät- och doseringspumpar, och erbjuder lösningar för tillfällig luft, kraft, ånga och kväve genom den specialiserade uthyrningsverksamheten. 

Marknadstrender

  • Ökade krav inom produktivitet, flexibilitet och ergonomi 
  • Ökat kundfokus på minskade koldioxidutsläpp 
  • Ökat kundfokus inom säkerhet 
  • Uppkoppling av utrustning 
  • Ökad efterfrågan på service och serviceavtal

Faktorer som driver efterfrågan

  • Investeringar i infrastruktur 
  • Investeringar i produkter som bidrar till övergången till ett koldioxidsnålt samhälle 
  • Industriproduktion 
  • Nödhjälpsinsatser 
  • Regelverk och förordningar för motorer

Marknadsposition

Affärsområdet har en ledande position globalt inom de flesta av sina verksamheter.

Mobile compressor