Energiteknik

Affärsområdet Energiteknik erbjuder lösningar för luft, energi och flöde genom produkter som portabla kompressorer, pumpar, ljustorn och generatorer, såväl som många kompletterande produkter.

Affärsområdet erbjuder också specialiserad uthyrning av utrustning och tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Energiteknik utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom flera industrisegment såsom anläggning, tillverkning, prospekteringsborrning och olja och gas. Affärsområdets huvudkontor ligger i Belgien. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Europa, Asien, Sydamerika och Nordamerika.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice leverantör av platsanpassade luft-, energi- och flödeslösningar för hållbar produktivitet. Strategin är att växa genom att utveckla Atlas Copco’s marknadspositionen som global leverantör inom portabla kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn såväl som kompletterande marknadsspecifika nischprodukter, såsom högtrycksboosters. I strategin ingår också utveckling av specialiserad uthyrning och utveckling av serviceverksamheten, att öka intäkterna genom att erbjuda fler kunder mer service. Tillväxt ska uppnås på ett sätt som är ekonomiskt, miljövänligt och socialt ansvarsfullt.

Generator and pump

Marknaden

På marknaden för luft-, energi- och flödeslösningar finns ett stort antal aktörer som erbjuder ett brett utbud av produkter för olika tillämpningar. Affärsområdet Energiteknik fokuserar på vissa utvalda tillämpningar. Flera segment stöds av affärsområdets erbjudande. Entreprenörer inom bygg- och anläggningsverksamhet, ofta involverade i infrastrukturprojekt, efterfrågar lätt entreprenadutrustning. Portabla kompressorer, generatorer, ljustorn och pumpar är tillförlitliga kraftkällor för verktyg och applikationer inom bygg- och anläggningsbranschen samt för flera industritillämpningar. Entreprenörer och hyresföretag är viktiga kunder för service, inklusive reservdelar, underhållsavtal och reparationer.

Marknadstrender

Faktorer som driver efterfrågan

Marknadsposition och konkurrenter

Energiteknik har ledande eller starka marknadspositioner globalt i de flesta av sina verksamheter. Energitekniks främsta konkurrenter är Doosan, Generac, Kaeser, Sullair och Xylem. Dessutom finns ett stort antal lokala och regionala konkurrenter.