Energiteknik

Affärsområdet Energiteknik erbjuder lösningar för luft, energi och flöde genom produkter som portabla kompressorer, pumpar, ljustorn och generatorer, såväl som många kompletterande produkter.

Affärsområdet erbjuder också specialiserad uthyrning av utrustning och tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Energiteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom flera industrier inklusive anläggning, tillverkning, olja och gas och prospekteringsborrning. Affärsområdets huvudkontor ligger i Belgien. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Europa, Asien, Sydamerika och Nordamerika.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice ® leverantör av platsanpassade luft-, energi- och flödeslösningar för hållbar produktivitet.

Strategin är att växa genom att utveckla Atlas Copco’s marknadspositionen som global leverantör inom portabla kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn såväl som kompletterande marknadsspecifika nischprodukter, såsom högtrycksboosters. I strategin ingår också utveckling av specialiserad uthyrning och utveckling av serviceverksamheten, att öka intäkterna genom att erbjuda fler kunder mer service. Tillväxt ska uppnås på ett sätt som är ekonomiskt, miljövänligt och socialt ansvarsfullt.

Generator and pump

Marknaden

På marknaden för lösningar inom luft, energi och flöde finns ett stort antal företag somerbjuder ett brett utbud av produkter och service för olika tillämpningar Affärsområdet Energiteknik erbjuder endast produkter och service för utvalda tillämpningar.

Flera segment stöds av affärsområdets erbjudande. Entreprenörer, ofta involverade i infrastrukturprojekt, efterfrågar lätt entreprenadutrustning, såsom spett och krossar samt lätt kompaktering och betongbearbetning. Mobila luftkompressorer, generatorer, ljustorn och pumpar är tillförlitliga kraftkällor för verktyg och applicationer inom maskiner och verktyg i bygg- och anläggningsbranschen, såväl som för många gruv- och industritillämpningar.

Entreprenörer och hyresföretag är viktiga kunder för service, inklusive reservdelar, underhållsavtal och reparationer.

Marknadstrender

Faktorer som driver efterfrågan

Marknadsposition och konkurrenter

Energiteknik har ledande eller starka marknadspositioner globalt i de flesta av sina verksamheter.

Energitekniks främsta konkurrenter på marknaden är include Doosan, Generac, Kaeser, Sullair, Xylem, Selwood and Wacker Neuson. Dessutom finns ett stort antal konkurrenter lokalt, regionalt och inom vissa nischer.