Bolagsstyrning

Läs mer om hur vi säkerställer långsiktig tillväxt med en decentraliserad affärsmodell. Du hittar även information om vår årsstämma, vår ledningsgrupp, vår styrelse med mera.