Hans Stråberg

 • Befattning: Ordförande sedan 2014
 • Född: 1957
 • Utbildning: Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
 • Nationalitet: Svensk
 • Invald år: 2013
 • Externa uppdrag: Styrelseordförande i SKF, Roxtec AB, CTEK AB, vice ordförande i Stora Enso Oyj, Finland (avböjt omval vid årsstämman i mars 2021). Styrelseledamot i Investor AB, Mellby Gård AB och Anocca AB.
 • Principal work experience and other information: VD och koncernchef för Electrolux AB. Olika chefsbefattningar inom Electrolux-koncernen i Sverige och USA. EU CoChair TABD, Trans-Atlantic Business Dialogue.

Närvaro

 • Styrelsenärvaro: 8 av 8
 • Årsstämma: Ja

Oberoende

 • Till Atlas Copco och dess ledning: Ja
 • Till större aktieägare: Nej (styrelseledamot i ett bolag som är större ägare (Investor AB))

Ersättning och innehav

 • Total ersättning: 2 719 KSEK (2019)
 • Innehav i Atlas Copco AB: 33 000 B-aktier och 11 858 syntetiska aktier, köpoptioner 108,530 st á SEK 46.07 (via Investor)