Hans Stråberg

 • Befattning: Styrelseordförande sedan 2014
 • Född: 1957
 • Utbildning: Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
 • Nationalitet: Svensk
 • Invald år: 2013
 • Externa uppdrag: Styrelseordförande i SKF, Roxtec AB, CTEK AB och Anocca AB. Styrelseledamot i Investor AB och Mellby Gård AB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
 • Arbetslivserfarenhet och övrig information: VD och koncernchef för AB Electrolux. Chefsbefattningar inom Electrolux koncernen i Sverige och USA. EU CoChair TABD, Trans Atlantic Business Dialogue.

Närvaro

 • Styrelsenärvaro: 8 av 8
 • Årsstämma: Ja

Oberoende

 • Till Atlas Copco och dess ledning: Ja
 • Till större aktieägare: Nej (styrelseledamot i ett bolag som är större ägare (Investor AB))

Ersättning och innehav

 • Total ersättning: 3 002 KSEK (2021)
 • Innehav i Atlas Copco AB: 25 000 B-aktier, 14 651 syntetiska aktier