Hans Stråberg

 • Befattning: Ordförande sedan 2014
 • Född: 1957
 • Utbildning: Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
 • Nationalitet: Svensk
 • Invald år: 2013
 • Externa uppdrag: Styrelseordförande i SKF, Roxtec AB, CTEK AB, Nikkarit Holding AB, samt vice ordförande i Stora Enso Abp, Finland. Styrelseledamot i Investor AB, Mellby Gård AB och Hedson.

Närvaro

 • Styrelsenärvaro: 7 av 7
 • Årsstämma: Ja

Oberoende

 • Till Atlas Copco och dess ledning: Ja
 • Till större aktieägare: Nej (styrelseledamot i ett bolag som är större ägare (Investor AB))

Ersättning och innehav

 • Total ersättning: 2990 KSEK (2018)
 • Innehav i Atlas Copco AB: 21 500 B-aktier och 11 858 syntetiska aktier, köpoptioner 108,530 st á SEK 46.07 (via Investor)