Inlösen av aktier

Atlas Copco har genererat betydande kassaflöden under de senaste åren. I tider när bolagets finansiella ställning är stark görs därför ett inlösenförfarande för att effektivisera balansräkningen, samtidigt som den finansiella flexibiliteten för ytterligare tillväxt behålls.

I ett inlösenförfarande delas varje befintlig aktie upp i flera aktier. En av dessa kommer sedan att lösas in automatiskt.

 • Informationsbroschyr aktiesplit och automatisk inlösen 2018 1.6 MB, PDF
 • Skatteverkets Allmänna råd 2018 240.3 kB, PDF
 • Inlösen av aktier 2015 5.5 MB, PDF
 • Skatteverkets allmänna råd 2015 145.9 kB, PDF
 • Pressmeddelande 2015 133.9 kB, PDF
 • Inlösen av aktier 2011.pdf 1.7 MB, PDF
 • Skatteverkets allmänna råd 2011 33.2 kB, PDF
 • Pressmeddelande 2011 18.3 kB, PDF
 • Inlösen av aktier 2007 591.6 kB, PDF
 • Skatteverkets allmänna råd 2007 25.2 kB, PDF
 • Pressmeddelande 2007 23.2 kB, PDF
 • Inlösen av aktier 2005 478.4 kB, PDF
 • Pressmeddelande 2005 91.9 kB, PDF