Nyckeltal i korthet

Ladda ned kvartalsvisa och årliga resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, nyckeltal och hållbarhetsrapporter för de senaste åren.

Finansiella redovisningar är upprättade i enlighet med lag och International Financial Reporting Standards (IFRS) redovisningsstandarder. På denna sida hittar du mer information om hur vi rapporterar. För definitioner, se Finansiella definitioner.