Helena Hemström

  • Befattning: Suppleant till Mikael Bergstedt (arbetstagarrepresentant)
  • Född: 1969
  • Nationalitet: Svensk
  • Invald år: 2021

Närvaro

  • Styrelsenärvaro: 7 av 7