Helena Hemström

  • Befattning: Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)
  • Född: 1969
  • Nationalitet: Svensk
  • Invald år: 2021

Närvaro

  • Styrelsenärvaro: 9 av 9