Atlas Copco först med kompressorer certifierade för 100% energiåtervinning

30 jun 2009

Stockholm den 30 juni 2009: Atlas Copco introducerar idag Carbon Zero, en serie kompressorer utrustade med avancerade system för värmeåtervinning. Dessa kompressorer kan återanvända 100% av den tillförda elenergin för att värma upp vatten, vilket gör det möjligt att kraftigt minska energikostnaderna för ett antal industrier. Kompressorerna är de första i världen som av institutet TÜV fått certifierat att de har ”noll nettoenergiförbrukning” under specifika driftsförhållanden.

Det är mycket viktigt med energibesparingar i tryckluftsystem eftersom energiförbrukning vanligen står för mer än 80% av den totala kostnaden under en kompressors användning. Tryckluftsystem står i genomsnitt för omkring 10% av industrins elanvändning, men kan utgöra så mycket som 40% av en fabriks energikostnader. Med detta i åtanke har Atlas Copco under många år skapat innovativa lösningar för energieffektiv tryckluft.

”Vi är mycket glada att erbjuda våra kunder en tryckluftslösning som kan återvinna 100% av den använda energin,” säger Stephan Kuhn, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. ”Våra kunder står idag inför tuffa mål för att minska sina koldioxidutsläpp. Carbon Zero-kompressorn kommer att betyda mycket både för att skydda miljön och förbättra våra kunders lönsamhet.”

De flesta industrier kan förstås dra nytta av varmvatten för att värma upp lokaler, i duschar med mera. Carbon Zero-kompressorerna kommer dock att ge den största besparingen för branscher som använder mycket varmvatten och ånga i sina processer, såsom mat- och drycktillverkare, pappers- och massaindustrin, kemiföretag och kraftverk. Detta innebär att man till och med i vissa fall helt kan bli av med en källa till koldioxidutsläpp i fabriker.

Det välrenommerade tyska provningsinstitutet TÜV övervakade tidigare i år tester av Atlas Copcos serie oljefria skruvkompressorer ZR 55 – 750, med inbyggda energiåtervinningssystem. Testerna visade att under specifika driftsförhållanden kunde 100% av den energi som användes återvinnas för att värma upp vatten. För ytterligare teknisk information, se en separat pressrelease och mer information som återfinns på http://www.carbonzerocompressors.com.

Den nya certifieringen är en milstolpe bland Atlas Copcos många innovativa produkter genom åren. Tidigare exempel inkluderar VSD-kompressorn (Variable Speed Drive), som har hjälpt kunder minska sin energiförbrukning i nästan två årtionden. Bland senare lanseringar syns Fuel Expert, som gör dieseldrivna portabla kompressorer mer effektiva, samt eftermarknadsprodukter som AirScan™ och AirOptimizer™, vilka används för att effektivisera tryckluftssystem. Mer information om denna utveckling finns på http://www.atlascopco.com/becausewecare.

”Energieffektivitet har legat i centrum för vår produktutveckling under många år,” säger Stephan Kuhn. ”Det globala behovet av att minska på koldioxidutsläpp visar att vi har varit, och är, på rätt väg.”

För ytterligare information kontakta:
Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik
+32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)474 881 154

Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

För frågor från kunder och branschmedia, se:
http://www.carbonzerocompressors.com/press

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.