2009

Belastning

17 december 2009

Stockholm den 17 december 2009: Atlas Copco har inlett uppförandet av en ny produktionsanläggning i Kina för divisionen Gas and Process. Investeringen om mer än MSEK 100 (mer än MEUR 10) ska stärka divisionens ställning på den asiatiska marknaden, oc...

19 november 2009

Stockholm den 19 november 2009: Atlas Copco anordnar idag sin årliga kapitalmarknadsdag, med presentationer för finansvärlden och media om Gruppens strategi och pågående aktiviteter. I år ligger fokus särskilt på produktutveckling inom bland annat en...

10 september 2009

Stockholm den 10 september 2009: Atlas Copco anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 19 november 2009 i Stockholm. Det går nu att registrera sig på vår hemsida.