Nya styrelseledamöter föreslagna till Atlas Copco AB

19 mar 2008

Stockholm den 19 mars, 2008: Atlas Copcos valberedning föreslår Margareth Øvrum och Johan Forssell, till nya medlemmar i styrelsen för Atlas Copco AB.

Förslaget inkluderar omval av styrelseledamöterna Sune Carlsson, ordförande, Jacob Wallenberg, vice ordförande, Gunnar Brock, Ulla Litzén, Anders Ullberg och Staffan Bohman. Grace Reksten Skaugen har avböjt omval.

Margareth Øvrum, född 1958, är norsk medborgare med civilingenjörsexamen i teknisk fysik från NTH, Norge. Sedan 2007 är hon koncerndirektör på StatoilHydro, Norge, med ansvar för teknologi och ny energi. Under sin karriär har hon varit verksam inom Statoil, där hon innehaft ett flertal ledande chefsbefattningar inom teknik, produktion och inköp. Margareth Øvrum är medlem i styrelsen för Elkem AS i Norge, som är en producent av metaller och råvaror.

Johan Forssell, född 1971, är svensk medborgare med civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2006 är han medlem i ledningsgruppen för Investor AB, Sverige, med ansvar för företagets kärninvesteringar. Under mer än 10 år har Johan Forssell arbetat med strategiska analyser, företagsförvärv och försäljningar inom Investor med tyngdpunkt på området verkstadsindustri.

Atlas Copcos årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 24 april 2008.

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2008, kl 08:45.

För ytterligare information kontakta:

Love Liman, tf Presschef

+46 (0)8 743 8060 eller +46 (0)73 231 8060