2008

Belastning

2 dec 2008

Stockholm den 2 december 2008: Atlas Copco anordnar idag sin årliga kapitalmarknadsdag. Mötet sker i centrala Stockholm och ger en översikt av Gruppens strategi och pågående aktiviteter, samt en uppdatering av det aktuella marknadsläget.

7 okt 2008

Atlas Copco har vunnit en order att leverera en expansionsturbin till ett geotermiskt kraftverk i Tyskland. Beställningen visar på den fortsatta tillväxten på marknaden för miljövänlig geotermisk energi.