Atlas Copco AB: Valberedning inför årsstämman 2008

23 okt 2007

Stockholm den 23 oktober 2007: I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning meddelas härmed namnen på representanterna för de fyra största aktieägarna i Atlas Copco AB, som tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson bildar valberedning inför årsstämman 2008.

Representanter:Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)
KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder
Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt
Patrik Hertsberg, Handelsbanken Fonder
 
Atlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas i Stockholm, torsdagen den 24 april 2008. 
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta denna på e-post: valberedningen@atlascopco.com eller per fax 08-615 0026.För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060