2007

Belastning

21 dec 2007

Stockholm den 21 december 2007: Atlas Copco har beslutat att skriva ned värdet till noll på de rättigheter till skuldebrev som utgjorde en villkorad extrabetalning vid avyttringen 2006 av Gruppens amerikanska maskinuthyrningsverksamhet. Nedskrivninge...

20 nov 2007

Atlas Copco anordnar idag sin årliga kapitalmarknadsdag i Örebro, som är centrum för bolagets bergborrnings- och gruvlastarverksamhet.