Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

1 feb 2007

OBS: I rapporten redovisas kvarvarande verksamhet om ej annat anges. 

Rekordresultat och betydande utskiftning av kapital

·         Pågående insatser för att stärka marknadsnärvaro och -penetration ger avkastning.
·         Organisk ordertillväxt på 21%. 
·         Intäkterna uppgick till MSEK 13 582 (11 982), en organisk ökning på 18%.
·         Rörelseresultatet var MSEK 2 464 (2 146), motsvarande en marginal på 18.1% (17.9).
·         Engångskostnad på MSEK 83, relaterad till pensionsavsättningar.
·         Resultat före skatt steg 14% till MSEK 2 382 (2 097).
·         Försäljningen av maskinuthyrningsverksamheten slutförd; nettovinst på MSEK 7 789.
·         Periodens resultat uppgick till MSEK   9 172 (2 182). 
·         Vinst per aktie före utspädning var SEK 14.74 (3.46).
·         18.4 miljoner B-aktier återköpta för MSEK 3 776.
·         Föreslagen split 3:1 och utskiftning på SEK 44.75 per aktie till aktieägare genom- utdelning för 2006 på SEK 4.75 (4.25) per aktie och- extra utskiftning av SEK 40 per aktie genom obligatorisk inlösen.

Marknadsutsikter på kort sikt

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment, såsom gruv-, entreprenad-, tillverknings- och processindustrin, väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer. För ytterligare information:Mattias Olsson, Investor Relations Manager, 
Phone: +46 8 743 8291 eller +46 70 518 8291 ir@se.atlascopco.com
Annika Berglund, Senior Vice President Corporate Communications, 
Phone: +46 8 743 8070 eller +46 70 322 8070