Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copcos Peter Wallenberg-pris uppmärksammar framgångsrik flermärkesstrategi

28 mar 2006

Stockholm den 28 mars 2006: Atlas Copcos Peter Wallenberg Marketing and Sales Award tilldelas i år Jean Guerin och Christian Rougeron på Atlas Copcos division Industrial Air i Frankrike. Priset är en erkännande av deras fruktbara samarbete vid utvecklingen av tre varumärken på den franska kompressormarknaden.

Christian Rougeron, produktchef för industrikompressorer med varumärket Atlas Copco, och Jean Guerin, försäljningschef för industrikompressorer med varumärkena Worthington Creyssensac och Mauguière, prisas för arbetet med att etablera en ny standard för utveckling av flervarumärkesmarknaden i Frankrike, för den respekt de har visat för varandras olika arbetssätt, och för att ha framgångsrikt gemensamt ha utvecklat tre kompressormärken på samma marknad.   ”Den lyckade implementeringen av flervarumärkesstrategin har gett Atlas Copco-gruppen en stabil och lönsam bas för alla tre kompressorvarumärkena på den franska marknaden, där vi väntar oss ytterligare tillväxt. Framgången utgör en måttstock för marknadsutveckling i andra länder,”  säger Bengt Kvarnbäck, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik.    Det värde som respektive varumärke erbjuder kunderna är unikt med avseende på produkter, service och marknadskanaler, vilket resulterar i en god marknadstäckning utan stridande intressen.    Dr Peter Wallenberg, hedersordförande i Atlas Copco AB, arbetade i koncernen under 20 år innan han blev styrelseordförande under perioden 1974 – 1996. Peter Wallenberg Marketing and Sales Award belönar den mest innovativa och framgångsrika metoden inom området försäljning och marknadsföring. Priset kommer att överlämnas vid Atlas Copcos bolagsstämma i Stockholm, Sverige den 27 april 2006. För ytterligare information kontakta:  Bengt Kvarnbäck, chef för affärsområdet Kompressorteknik  +32 (0)3 870 21 10 eller +32 (0)475 313 478  Joanna Canton, Presschef +44 (0) 1442 222 312 eller +44 (0) 7971 650 115 Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin.  Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på 53 miljarder kronor. Mer fakta finns på www.atlascopco.com.