2006

Belastning

4 dec 2006

Stockholm den 4 december 2006: Idag håller Atlas Copco sin kapitalmarknadsdag i Belgien, med speciellt fokus på Kompressorteknik. Syftet är att ge en djupare förståelse för Atlas Copcos strateg...

27 nov 2006

Stockholm den 27 november 2006: Atlas Copco har fått en order på över MSEK 100   på utrustning för underjordsbrytning – spränghålsriggar, bergbultar, last- och transportutrustning – till Kamotogruvan i Demokratiska Republiken Kongo.

24 okt 2006

I år är det 50 år sedan Atlas Copco gjorde en större expansion inom sin kompressorverksamhet och påskyndade sin resa mot att bli världsledande på tryckluftsområdet.   Det är också 50 år sedan Atlas Copco fick sitt nuvarande namn.

24 okt 2006

Styrelsen för Atlas Copco AB har beslutat använda det mandat som gavs av årsstämman 2006 och inför ett program för återköp av aktier vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.