Atlas Copco AB: Valberedning inför årsstämman 2007

23 okt 2006

Stockholm den 23 oktober 2006: I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning meddelas härmed namnen på representanter för de fyra största aktieägarna, som tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson, bildar valberedning inför årsstämman 2007.

Representanter:Lennart Johansson, Investor AB 
Björn C. Andersson, Handelsbanken Fonder
Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt
William af Sandeberg, Första AP-fonden
 
Atlas Copco ABs årsstämman kommer att hållas i Stockholm torsdagen den 26 april 2007. 
 
Aktieägare som önskar lämna förslag på representanter till Atlas Copco AB:s styrelse kan vända sig till valberedningen på e-post: valberedningen@atlascopco.com eller per fax 08-615 0026.För ytterligare information kontakta:
Annika Berglund, Informationsdirektör
08 743 8070 eller 070 322 8070Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin.Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. 
I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder. 
Mer fakta finns på www.atlascopco.com.