Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco Group publicerar årsredovisning för 2023

21 mar 2024

Nacka den 21 mars 2024: Atlas Copco Group har idag publicerat årsredovisning för 2023. Ett minnesvärt jubileumsår i kombination med rekord i ordertillväxt, intäkter och rörelseresultat.

”2023 var ett år där vi såg rekord i ordertillväxt, intäkter och rörelseresultat, och det var även ett jubileumsår för oss,” säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group. ”Under ett och ett halvt sekel har Atlas Copco Group levererat banbrytande innovationer och teknologier till kunder i många olika branscher. Vi har tagit detta tillfälle tillvara genom att inte bara se tillbaka, utan även fokusera på hur vi kan forma framtiden genom att fortsätta investera i forskning och utveckling samt fortsatt värdeskapande för våra kunder.”

 

Läs mer i årsredovisningen 2023: 

Finansiella rapporter - Atlas Copco Group

 

 

Informationen är sådan som Atlas Copco är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-21 08:30 CET.

För mer information kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.