Atlas Copco avser använda mandat för återköp och försäljning av aktier

27 apr 2023

Nacka den 27 april 2023: Styrelsen för Atlas Copco AB har beslutat att använda de mandat som gavs av årsstämman att återköpa och sälja egna aktier vid ett eller flera tillfällen tills nästa årsstämma.

Mandaten avser:

1) Förvärv av maximalt 14 810 000 serie A aktier inom de prestationsbaserade personaloptionsplanerna 2022 och 2023, varav som mest 10 450 000 kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2023.

2) Förvärv av maximalt 60 000 serie A aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning.

3) Försäljning av maximalt 60 000 serie A aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.

4) Försäljning av maximalt 33 000 000 serie A aktier som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden relaterade till 2017, 2018, 2019 och 2020 års prestationsbaserade personaloptionsplaner.

Återköp och försäljningar sker enligt marknadsmässiga villkor, gällande restriktioner samt kapitalstrukturen vid varje givet tillfälle.

Antalet utestående aktier är för närvarande 4 918 452 416 varav 3 357 576 384 serie A aktier och 1 560 876 032 serie B aktier.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.