Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco publicerar årsredovisning för 2021

21 mar 2022

Nacka den 21 mars 2022: Atlas Copco har idag publicerat årsredovisningen för 2021.

Årsredovisningen kan laddas ned från Atlas Copcos webbplats: https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/financial-publications
 

Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig i slutet av mars.  

För mer information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 21 mars 2022, kl. 08.30.

Atlas Copco Koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.