Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Rapport för första kvartalet 2020

23 apr 2020

Ordernivån fortsatt hög före nedgången orsakad av COVID-19

  • Orderingången ökade 5% till MSEK 28 039 (26 812), en organisk minskning med 2%
  • Intäkterna uppnådde MSEK 25 098 (24 181), en organisk minskning med 3%
  • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, minskade 3% till MSEK 5 099 (5 262), vilket motsvarar en marginal på 20.3% (21.8)
  • Rapporterat rörelseresultat var MSEK 5 124 (5 048), vilket motsvarar en marginal på 20.4% (20.9)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 010 (4 907)
  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 3.16 (3.05)
  • Operativt kassaflöde på MSEK 3 825 (2 529)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 29% (33)
  • Förslag att senarelägga det formella beslutet om det andra utdelningstillfället

Marknadsutsikt på kort siktDen nuvarande ekonomiska situationen gör marknadsutsikten mycket osäker men efterfrågan förväntas försämras signifikant i de flesta industrier och regioner. Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerades den 28 januari 2020):Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förväntas vara något lägre än nivån i fjärde kvartalet.Årlig och kvartalsvis finansiell data i Excel-format finns på:

https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 11.00.

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.