Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2019 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

28 jan 2020

Tillväxt och solid marginal avslutar ett rekordår

Föregående års siffror i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges

Orderingången ökade 8% till MSEK 25 625 (23 743), en organisk ökning med 1%

• Rekordhöga intäkter om MSEK 27 319 (25 321), en organisk ökning med 1%

• Rapporterat rörelseresultat minskade 1% till MSEK 5 627 (5 661), vilket motsvarar en marginal på 20.6% (22.4)

─    Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, ökade 7% till MSEK 5 913 (5 549), vilket motsvarar en marginal på 21.6% (21.9)

• Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 572 (5 934)

─    MSEK 5 858 (5 460) exkluderat jämförelsestörande poster

• Resultat per aktie före utspädning var SEK 3.55 (4.29)

─     MSEK 3.74 (3.42) exkluderat jämförelsestörande poster

• Operativt kassaflöde på MSEK 5 084 (4 970)

• Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 7.00 per aktie (6.30), att utbetalas i två delar

• Avkastning på sysselsatt kapital var 30% (33)

Marknadsutsikt på kort sikt

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förväntas vara något lägre än nivån i fjärde kvartalet.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerades den 21 oktober 2019):

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förväntas vara något lägre än nivån i tredje kvartalet.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2020 kl. 12.00.

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.
Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.