Prospekt för Epiroc AB offentliggjort

25 maj 2018

Stockholm den 25 maj 2018: Atlas Copcos dotterbolag, Epiroc AB, har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av bolagets A-aktier och B-aktier på Nasdaq Stockholm. Planerad första handelsdag är den 18 juni 2018.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Atlas Copcos hemsida, http://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations och Epirocs hemsida, www.epirocgroup.com/se. Tidsplan för utdelning och notering av Epiroc AB på Nasdaq Stockholm 12 juni 2018: Sista dag för handel i Atlas Copcos aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Epiroc 13 juni 2018: Atlas Copco handlas utan rätt att erhålla aktier i Epiroc 14 juni 2018: Avstämningsdag för utdelning av aktier i Epiroc 18 juni 2018: Första dag för handel i Epiroc

För mer information kontakta:

Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco (exklusive Epiroc AB) en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.