Atlas Copco avser använda mandat för återköp och försäljning av aktier

27 apr 2017

Stockholm den 27 april 2017: Styrelsen för Atlas Copco AB har beslutat att använda de mandat som gavs av årsstämman att återköpa och sälja egna aktier vid ett eller flera tillfällen tills nästa årsstämma.

Mandaten avser:

1) Förvärv av maximalt 2 950 000 serie A aktier, varav som mest 2 900 000 kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2017. 2) Förvärv av maximalt 70 000 serie A aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning. 3) Försäljning av maximalt 30 000 serie A aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. 4) Försäljning av maximalt 5 100 000 serie A och serie B aktier som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden relaterade till 2012, 2013 och 2014 års prestationsbaserade personaloptionsplaner. Återköp och försäljningar sker enligt marknadsmässiga villkor, gällande restriktioner samt kapitalstrukturen vid varje givet tillfälle. Antalet utestående aktier är för närvarande 1 229 613 104 varav 839 394 096 serie A aktier och 390 219 008 serie B aktier. 

För mer information kontakta:

  • Håkan Osvald, Chefsjurist 08 743 8995 
  • Ola Kinnander, Presschef  08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 08.35. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.