Atlas Copco förvärvar hel andel i verksamhet för reningssystem i Taiwan

20 apr 2017

Stockholm den 20 april 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutit avtal om att förvärva den återstående andelen i CSKT Inc., ett samriskbolag i Taiwan som säljer och servar system för gasrening och kemisk hantering.

CSK product

CSK reningssystem

Atlas Copco förvärvade under 2016 en 55% andel i CSKT genom förvärvet av CSK Inc., ett sydkoreanskt företag verksamt inom reningssystem. Atlas Copco förvärvar nu resterande 45%.

Taiwan är en viktig marknad för avancerade reningssystem, och det starka teamet på CSKT kommer att fortsätta hjälpa oss att öka kunders produktivitet,” säger Geert Follens, chef för Atlas Copcos affärsområde Vakuumteknik.  

Förvärvet förväntas slutföras under andra kvartalet 2017. Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. Verksamheten kommer fortsätta att vara del av divisionen Semiconductor i affärsområdet Vakuumteknik. 

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.