Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 14 november 2017

27 mar 2017

Stockholm den 27 mars 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 14 november 2017 i Stockholm. 

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi, utveckling och dess globala verksamheter.

Det kommer även ges en uppdatering kring förslaget att dela Gruppen i en industriell del och en gruv/anläggningsdel och sedermera distribuera och börsnotera gruv/ anläggningsdelen. Beslutet avseende delningen kommer att fattas på årsstämman 2018.      

Från Atlas Copco deltar Mats Rahmström, VD och koncernchef från den 27 april 2017, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, affärsområdeschefer och övriga medlemmar ur koncernledningen.

Programmet börjar på morgonen och avslutas senast kl. 17.00. Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att distribueras innan kapitalmarknadsdagen.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.