Atlas Copco rapport för tredje kvartalet 2014

20 okt 2014

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Förbättrad efterfrågan från industrin och starkt kassaflöde

Marknadsutsikter på kort sikt
Den sammantagna efterfrågan på Gruppens utrustning och service förväntas öka något.

Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 16 juli 2014):
Den sammantagna efterfrågan på Gruppens utrustning och service förväntas öka något.

För mer information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.