2014

Belastning

19 nov 2014

Diverse

Stockholm den 19 november 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, håller idag sin årliga kapitalmarknadsdag i North Carolina, USA. I programmet ingår en uppdatering av...

27 okt 2014

Diverse

Stockholm den 27 oktober 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, inkluderades återigen i Förenta Nationernas årliga Global Compact 100 aktieindex. Indexet inkluderar företag som visar en stark finansiell prestati...