Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco rapport för tredje kvartalet 2014

20 okt 2014

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Förbättrad efterfrågan från industrin och starkt kassaflöde

  • Orderingången ökade med 20% jämfört med föregående år till MSEK 23 395 (19 433), en organisk tillväxt på 2%
  • Intäkterna ökade till rekordhöga MSEK 23 590 (20 552), en organisk minskning på 2%
  • Rörelseresultatet var MSEK 4 145 (4 212), inklusive nedskrivningar av tillgångar, omstruktureringskostnader samt andra poster som påverkar jämförbarheten på MSEK -459 (-2)
  • Justerat rörelseresultat var MSEK 4 604 (4 214), vilket motsvarar en marginal på 19.5% (20.5)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 3 879 (4 017)
  • Periodens resultat var MSEK 2 878 (3 054)
  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.37 (2.52)
  • Starkt operativt kassaflöde på MSEK 3 915 (2 394)
  • Förvärv av Henrob, marknadsledande inom självstansande nitning

Marknadsutsikter på kort sikt
Den sammantagna efterfrågan på Gruppens utrustning och service förväntas öka något.

Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 16 juli 2014):
Den sammantagna efterfrågan på Gruppens utrustning och service förväntas öka något.

För mer information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.