Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos andra kvartal

16 jul 2014

Stockholm den 16 juli 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag en ökad orderingång för det andra kvartalet.

Jämfört med föregående år ökade orderingången i andra kvartalet med 11% till MSEK 23 450, med starkt bidrag från tillverkningsindustrin och förvärvade verksamheter. Den organiska tillväxten var 1%. Intäkterna var MSEK 23 348 och rörelseresultatet var MSEK 4 339 (4 533), vilket motsvarar en marginal på 18.6% (20.8)

Det är glädjande att se en positiv utveckling av efterfrågan från tillverkningsindustrin och att orderingången för vår gruvutrustning stabiliserats” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Marginalen förbättrades jämfört med första kvartalet, delvis tack vare fortsatta effektivitetsåtgärder.”

Atlas Copco invigde under det andra kvartalet ett nytt distributionscenter i Shanghai i Kina, vilket kommer utgöra navet för logistik på den asiatiska marknaden.
”Vår serviceverksamhet fortsätter att växa och fler kunder på fler marknader kan nu ta del av vårt omfattande serviceerbjudande,” säger Ronnie Leten.

Under kvartalet förvärvade Atlas Copco kompressorverksamhet i USA med cirka 120 anställda.
I juni rankades Atlas Copco som nummer sju globalt i Newsweek Green Rankings, en av världens mest prestigefulla företagsanalyser inom hållbarhet.
Den sammantagna efterfrågan för Gruppens utrustning och service förväntas öka något på kort sikt.

För mer information vänligen kontakta:

  • Carl-Johan Olsson, Ställföreträdande presschef 08 743 8060 eller 072 181 00 86

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.