Atlas Copco utser Nico Delvaux till chef för affärsområdet Kompressorteknik

11 jul 2014

Stockholm den 11 juli 2014: Atlas Copco har utsett Nico Delvaux till chef för affärsområdet Kompressorteknik med start den 1 augusti, 2014. Han är för närvarande chef för affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik. 

“Nico är en skicklig strateg, har ett starkt operativt engagemang och en djup kunskap om den globala kompressoraffären,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. “Detta blir till stor nytta i hans nya uppdrag som innebär att ytterligare öka tillväxten för affärsområdet Kompressorteknik.”

Nico Delvaux började på Atlas Copco 1991. Han har haft ledande positioner på flera marknader inklusive Benelux, Italien, Kanada och USA. Nico Delvaux var chef för servicedivisionen inom Kompressorteknik innan han blev chef för affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik, 2011, placerad i Kina. Han kommer att ha Kina som bas fram till den 30 juni 2015, från den 1 juli 2015 kommer han att vara baserad i Antwerpen, Belgien. Nico Delvaux kommer även i sin nya roll att ingå i ledningsgruppen och vara vice VD för Atlas Copco AB.

Nico Delvaux är belgisk medborgare, född 1966, och har en examen i elektromekanik från universitetet i Bryssel och en MBA från handelshögskolan i Antwerpen, Belgien.

För mer information vänligen kontakta:

  • Jeanette Livijn, Personaldirektör 08 743 8110   
  • Carl-Johan Olsson, Ställföreträdande Presschef 08 743 8060 eller 072 181 0086

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.