Quincy Compressor LLC konsoliderar USA-verksamhet

2 jul 2014

Stockholm den 2 juli 2014: Atlas Copco-ägda Quincy Compressor LLC konsoliderar sina producerande verksamheter i USA till en fabrik i Bay Minette i Alabama.

Som en följd kommer 152 tjänster vid verksamheten i Illinois att påverkas, samt ett antal nya tjänster att tillkomma vid produktionen i Alabama. Processen förväntas ta cirka 12 månader.

Verksamheten i Alabama ger företaget bäst möjlighet att till fullo dra nytta av synergier och öka effektiviteten, samt ytterligare stärka kundfokus.
Quincy Compressor, som ingår i affärsområdet Kompressorteknik, sysselsätter idag cirka 550 personer i USA.

För mer information vänligen kontakta:

  • Carl-Johan Olsson, Ställföreträdande presschef 08 743 8060 eller 072 181 00 86

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda. 

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer,  vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.