Atlas Copco slutför förvärv av kompressorverksamhet i USA

5 maj 2014

Stockholm den 5 maj 2014: Atlas Copcos USA-baserade Quincy Compressor LLC har slutfört förvärvet av kompressorverksamheterna tillhörande National Pump & Compressor Ltd. och McKenzie Compressed Air Inc.

National Pump & Compressor har sin verksamhet i Texas och Alabama, medan McKenzie Compressed Air fokuserar på Texas. Verksamheterna som förvärvats har totalt cirka 120 anställda. Verksamheterna fokuserar på distribution, service och uthyrning av kompressorrelaterad utrustning för användning inom områden som tillverkning, bygg och anläggning, petrokemi, raffinering och oljeutvinning. Atlas Copco meddelade 15 april 2014 att de hade kommit överens om att förvärva verksamheterna.

För mer information vänligen kontakta:

  • Carl-Johan Olsson, Ställföreträdande presschef 08 743 8060 eller 072 181 00 86

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.