Atlas Copco avser använda mandat för återköp och försäljning av aktier

30 apr 2014

Stockholm den 30 april 2014: Styrelsen för Atlas Copco AB har beslutat att använda de mandat som gavs av årsstämman att köpa och sälja egna aktier vid ett eller flera tillfällen tills nästa årsstämma.

Mandaten avser:    
1) Köp av maximalt 4 800 000 A-aktier, varav som mest 3 500 000 kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2014.
2) Köp av maximalt 70 000 A-aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning.
3) Försäljning av maximalt 55 000 A-aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.
4) Försäljning av maximalt 8 800 000 A- och B-aktier som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden för 2009, 2010 and 2011 års prestationsbaserade personaloptionsplaner.

Återköp och försäljningar sker enligt marknadsmässiga villkor, gällande restriktioner samt kapitalstrukturen vid varje givet tillfälle.
Antalet utestående aktier är för närvarande 1 229 613 104 varav 839 394 096 A-aktier och 390 219 008 B-aktier.

För mer information kontakta: 

  • Håkan Osvald, Chefsjurist 08 743 8995 
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.