Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos första kvartal

29 apr 2014

Stockholm den 29 april 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag en 8% ökning av orderingången för det första kvartalet. På kort sikt väntas den sammantagna efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster att öka något. 

Orderingången ökade i det första kvartalet till MSEK 22 653 med starkt bidrag från Edwards Group, den nyligen förvärvade verksamheten för vakuumlösningar. Jämfört med föregående år minskade både orderingång och intäkter 2% organiskt. Intäkterna var MSEK 21 423 och rörelsevinsten var MSEK 3 760 (4 156), vilket motsvarar en marginal på 17.6% (20.5). Marginalen påverkades negativt av lägre volymer, investeringar i försäljnings- och serviceorganisationerna, valutaförändringar samt utspädning från förvärv.

Vi ser positiva signaler i våra industri- och anläggningssegment, medan det fortfarande är utmanande inom gruvsektorn,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco.
Vi fortsätter att stärka vår närvaro för att leverera innovativa produkter och service till kunder överallt för att hjälpa dem öka produktiviteten.”

Innovationer som lanserades i första kvartalet inkluderar ett nytt AIRnet rörsystem, som reducerar installationstiden med upp till 85%. Ytterligare en ny produkt är ett elektromekaniskt pressverktyg som huvudsakligen används i montering av drivlinor, som ökar kundernas flexibilitet och effektivitet i produktionen. Med det nya verktyget tillhandahålls två monteringslösningar i ett system.
Den sammantagna efterfrågan för Gruppens produkter och service förväntas öka något på kort sikt. “Efterfrågan från gruvindustrin förväntas vara kvar på nuvarande nivå, medan efterfrågan från tillverknings- och anläggningssegmenten förväntas öka något,” säger Ronnie Leten.

För mer information vänligen kontakta: 

  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.