Atlas Copcos årsredovisning har idag publicerats

13 mar 2014

Stockholm den 13 mars 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2013 på Gruppens webbplats. Årsredovisningen integrerar ekonomisk, hållbarhets- och bolagsstyrningsinformation, och speglar Atlas Copcos mål att skapa hållbar, lönsam utveckling.

Årsredovisningen kan laddas ned från Atlas Copcos webbplats: www.atlascopco.se/ir.


Den tryckta versionen kommer att distribueras i slutet av mars.


För mer information kontakta: 

  • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer 08 743 8295 eller 072 729 8295 ir@se.atlascopco.com 
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 media@se.atlascopco.com


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.