Atlas Copcos slutgiltiga pris för Edwards Group bestämt

6 mar 2014

Stockholm den 6 mars 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har fastställt det slutgiltiga priset för förvärvet av Edwards Group Ltd., baserat i Storbritannien. 

Edwards är teknik- och marknadsledare inom sofistikerade vakuumprodukter och reningssystem. Produkterna och relaterad service är viktiga för tillverkningsprocesser av t.ex. halvledare och platta bildskärmar och de används inom ett växande antal industriella applikationer.
Edwards årsredovisning för 2013 är nu reviderad och accepterad av Atlas Copco AB. Enligt överenskommelsen kommer därför Atlas Copco att göra en ytterligare betalning på USD 1.25 per aktie. Denna betalning kommer att göras den 10 mars 2014. Atlas Copco betalade initialt Edwards aktieägare USD 9.25 per aktie, vilket ger en total köpeskilling på USD 10.50 per aktie. Detta motsvarar en värdering av företaget till SEK 9.9 miljarder (USD 1.5 miljarder), inklusive cirka SEK 2.1 miljarder i nettoskuld vid tiden för övertagandet.

För fler detaljer om förvärvet, se Atlas Copcos pressreleaser publicerade 19 augusti 2013 och 9 januari 2014.

För mer information kontakta:

 
Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com.