Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos fjärde kvartal

30 jan 2014

Stockholm den 30 januari 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, redovisade idag ett stabilt rörelseresultat, intäkter och orderingång för det fjärde kvartalet trots fortsatt svag efterfrågan för gruvutrustning.

Fjärde kvartalets intäkter minskade 4% organiskt jämfört med föregående år till MSEK 21 266 (22 748), rörelseresultatet var MSEK 4 155 (4 699) och rörelsemarginalen var 19.5% (20.7).

Ett blandat kvartal avslutade året,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. “Efterfrågan för vår industriutrustning var god, ochserviceverksamheten fortsatte i positiv riktning. Gruvverksamheten fortsatte att vara utmanande.”

Viktiga händelser under kvartalet inkluderar förvärvet av Tentec, som utvecklar hydrauliska monteringsverktyg, och Archer Underbalanced Services, en ledande leverantör av sänkborrhammare och tryckluftslösningar till landbaserade olje- och gasutvinningsföretag.

Atlas Copco lanserade flera nya innovativa produkter inklusive små energieffektiva skruvkompressorer, lätta elektriska mutterdragare med högt vridmoment som erbjuder kunderna en kompakt industriverktygslösning, en underjordslastare för stora anläggningar, och en kompakt materialmatare som möjliggör kontinuerlig asfaltsläggning.

Vi letar alltid efter sätt att öka kundernas produktivitet,” säger Ronnie Leten. ”Samtidigt som vi är mycket kostnadsmedvetna fortsätter vi att investera i banbrytande produkter och service då detta kommer att säkra vår framtida tillväxt.”
Tidigare denna månad slutförde Atlas Copco förvärvet av Edwards Group, en global ledare inom vakuumlösningar. “Vi är glada att välkomna detta världsledande företag in i vår Grupp. Tillsammans kommer vi erbjuda omfattande lösningar till kunder inom tillverkningsindustrin,” säger Ronnie Leten.

På kort sikt förväntas den sammantagna efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service att ligga kvar på nuvarande nivå.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.