Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco förvärvar expert inom monteringslösningar

20 sep 2013

Stockholm den 20 september 2013: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har kommit överens om att förvärva Synatec GmbH, som levererar lösningar för kvalitetsförbättring huvudsakligen till fordonsindustrin.

Synatec, med säte nära Stuttgart, Tyskland, levererar produkter och lösningar för att förbättra flexibiliteten och kvaliteten för verkstadsföretags arbetsplatsoperationer, montörsinstruktion, såväl som datainsamling och analys. Företaget har 120 anställda och hade försäljning under 2012 på MEUR 12 (MSEK 105).

“Synatec spelar en nyckelroll i att underlätta fordonsindustrins krav på mer flexibel tillverkningmed snabbare time-to-market för nya bilmodeller såväl som ökade kvalitetskrav,” säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. “Detta förvärv passar bra in i vår strategi att stärka portfolion av produktivitetslösningar som vi erbjuder fordons- och andra tillverkningsindustrier.”

Synatecs legala ägare kommer att bli Atlas Copco Holding GmbH i Tyskland. Synatec blir del av Atlas Copcos MVI Tools and Assembly Systems division i affärsområdet Industriteknik. Förvärvet förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2013.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik 08 743 8505
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och tjänster genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike och Japan.