2013

Belastning

18 dec 2013

Diverse

Stockholm den 18 december 2013: Sune Carlsson, ordförande i Atlas Copco AB:s styrelse, har avböjt omval vid årsstämman 2014. Valberedningen har för avsikt att föreslå Hans Stråberg, vice ordförande, till n...

20 nov 2013

Diverse

Stockholm den 20 november 2013: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, håller idag sin årliga kapitalmarknadsdag i Stockholm. I programmet ingår en uppdatering av koncernen...