Atlas Copco återigen i Dow Jones hållbarhetsindex

13 sep 2013

Stockholm den 13 september 2013: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har inkluderas i Dow Jones hållbarhetsindex för 2013/2014. Indexet listar världens ledande hållbarhetsfokuserade företag.

Indexet bedömer och jämför årligen företags hållbarhetsarbete. Indexet har analyserat företagen enligt faktorer såsom i vilken utsträckning långsiktigt ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter har vägt in i utformningen av strategin. Andra faktorer indexet studerat inkluderar förmågan att tillmötesgå aktieägarnas krav på sund finansiell avkastning och transparant redovisning, samt att sätta högsta möjliga standard för bolagsstyrning och dialog med intressegrupper.

Det är tredje året i följd som Dow Jones hållbarhetsindex inkluderar Atlas Copco.

Vi är mycket stolta över att ännu en gång vara med i Dow Jones hållbarhetsindex,” säger Mala Chakraborti, Atlas Copcos chef för ansvarsfullt företagande. “Det visar på vårt hårda arbete för att leverera hög produktivitet på ett hållbart sätt.”

Tidigare i år har Atlas Copco uppmärksammats som ett av världens mest hållbara företag i Global 100-listan som presenterades på det årliga World Economic Forum i Davos, samt blivit rankad som ett av de mest etiska företagen av Ethisphere Institute. Atlas Copco blev också utsedd som ”Ledare” av FTSE4Good index inom miljö och sociala frågor samt bolagsstyrning, och var med i affärsmagasinet Forbes lista över världens 100 mest innovativa företag.

För mer information, vänligen kontakta: Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.