Kommande finansiell information från Atlas Copco

5 sep 2013

Stockholm den 5 september 2013: Atlas Copco-gruppen publicerar finansiell information följande datum under nästa år och 2015:

201430 januariBokslutskommuniké 2013
Rapport för fjärde kvartalet 2013
29 aprilÅrsstämma
Rapport för första kvartalet 2014
16 juliRapport för andra kvartalet 2014
20 oktoberRapport för tredje kvartalet 2014
201529 januariBokslutskommuniké 2014
Rapport för fjärde kvartalet 2014

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.